2017-11-11-Rocznica-Niepodległości-3

Przemarsz pod tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego