2017-11-11-Rocznica-Niepodległości-2

Przed kolegiatą wieluńską