2016-11-29-czeremcha-4

Zespół "Czeremcha" z Iwoną Podeszwą, dyrektorka Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu