5. lat Zespołu Śpiewaczego „Czeremcha”

Swój mały jubileusz Zespół „Czeremcha”, działający przy Filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie, obchodził 23 listopada. Zespół powstał w lipcu 2011 roku i od pięciu lat jest ambasadorem kultury Gminy Wieluń. Reprezentuje ją na różnych przeglądach, konkursach i festiwalach. Celem zespołu jest ocalanie od zapomnienia pięknych melodii ludowych, a jednocześnie przybliżanie młodym pokoleniom tradycji naszego wieluńskiego regionu. Do stycznia 2015 roku zespół pozostawał pod opieką artystyczną Marka Dery, obecnie Tomasza Majtyki. Liczy 16 osób, w tym 13 pań i 3 panów i działa w ramach projektu opracowanego przez Agnieszkę Starek „Nasz region- nasza tradycja – aktywizacja środowiska wiejskiego wokół tradycji muzycznych regionu”.

W dniu jubileuszu

W dniu jubileuszu

Tort jubileuszowy

Tort jubileuszowy

Zespół "Czeremcha" z Iwoną Podeszwą, dyrektorka Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Zespół „Czeremcha” z Iwoną Podeszwą, dyrektorka Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Zespół "Czeremcha" przy jubileuszowym torcie

Zespół „Czeremcha” przy jubileuszowym torcie

W 2013 roku M i GBP w Wieluniu dla członków zespołu zakupiła elementy wieluńskiego stroju ludowego. W tym samym czasie, pod kierunkiem Marka Dery, zespół odbył cykl warsztatów muzycznych i wyjechał do Głowna na VI Artystyczne Spotkania Seniorów „Czar Jesieni”.

Zespół „Czeremcha” uczestniczył m.in. w XIV Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Osjakowie (wyróżnienie), Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów śpiewaczych w Działoszynie (3 nagroda), XV Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Osjakowie, VI Artystycznych Spotkaniach Seniorów w Głownie (wyróżnienie), XIV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” w Brzegu (wyróżnienie), XV Przeglądzie Twórczości Seniorów w Sieradzu (3 miejsce), VI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie” w Wiśniewie, XVI Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Osjakowie, III Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie (1 miejsce), 49. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

W 2014 roku w ramach projektu opracowanego przez Julitę Walczak ”Zakup brakujących elementów stroju regionalnego oraz instrumentu muzycznego – akordeonu dla Zespołu Śpiewaczego „Czeremcha” w Rudzie” zakupiono elementy regionalnego stroju ludowego: zapaski, tkaniny z krosna ręcznego, obuwie do stroju ludowego oraz akordeon klawiszowy Pigini Polka.

Źródła: Czytelnicze koła i kręgi pod red. Jarosława Petrowicza, Wieluń 2016, s. 43 -44