2016-11-29-czeremcha-3

Zespół "Czeremcha" przy jubileuszowym torcie