2016-09-04-Odpust-Matki-Bożej-Pocieszenia-3

Procesja z kopią obrazu Matki Bożej Pocieszenia zdąża na odrestaurowane fundamenty fary wieluńskiej