2017-04-21-TPW-3

Chór uświetnia 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Wielunia