25 lat profesji zakonnej sióstr Immakulaty i Marietty ze Zgromadzenia Antoninek

Moim Umiłowanym jest Ten,

Który mnie pierwszy wybrał

17 września dla sióstr Immakulaty (Katarzyna Hadryś) i Marietty (Regina Kamińska) ze Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej im. św. Antoniego z Padwy w Wieluniu był dniem odnowienia ślubów zakonnych. Srebrny jubileusz pobytu i pracy w Zgromadzeniu przyszło siostrom przeżywać w Roku Miłosierdzia, o czym przypominały okolicznościowe plansze w kościele: „25 Miłosierni jak Ojciec” i „25 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” oraz przesłanie z „Pamiątki 25–lecia ślubów zakonnych s. Immakulaty:

Poślij Twojego Ducha i uświęć

wszystkich nas Jego namaszczeniem,

aby Jubileusz Miłosierdzia

był rokiem łaski od Pana.

Celebransi Mszy świetej

Celebransi Mszy świętej

Główny celebrans bp Łukasz Bazun, z lewej ks. Henryk Orszulak, z prawej ks. Marian Mermer

Główny celebrans bp Łukasz Bazun, z lewej ks. Henryk Orszulak, z prawej ks. Marian Mermer

Siostry odnawiają swoje śluby

Siostry odnawiają swoje śluby

Od lewej siostra Marietta i siostra Immakulata

Od lewej siostra Marietta i siostra Immakulata

Uroczysta Eucharystia z odnowieniem ślubów zakonnych była sprawowana w kościele p.w. św. Józefa w Wieluniu. W koncelebrze, pod przewodnictwem ks. bpa Łukasza Bazuna, ordynariusza diecezji kaliskiej, wielu kapłanów z Wielunia i Wieruszowa. Przybyły też siostry Antoninki z Matką Generalną, siostrą Marią i siostrą Przełożoną Franciszką, Bernardynki, rodzice i rodzeństwo sióstr, przedstawiciele władz samorządowych – burmistrz Paweł Okrasa i starosta Andrzej Stępień, nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, gdzie pracuje siostra Immakulata, chór parafii św. Józefa pod dyrekcją organisty Szymona Blajera. W homilii nawiązującej do fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza „O naśladowaniu Jezusa” i do słów: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech zaprze się siebie samego, niech weźmie krzyż swój na ramiona i niech Mnie naśladuje” ks. bp Łukasz mówił o wdzięczności. Eucharystia, którą sprawujemy, jest wdzięcznością za siostry, które od 25. lat, wierne swojemu powołaniu służą Bogu i bliźniemu. Przyszły do Zgromadzenia, jako młode dziewczyny, jeszcze nie w pełni ukształtowane wewnętrznie, ale przekonane o swoim powołaniu, a droga powołania zakonnego nie jest drogą łatwą, jest to droga z krzyżem Chrystusa. Siostry podjęły krzyż i realizują swoje powołanie poprzez pracę z ubogimi, chorymi, z ludźmi wykluczonymi poprzez chorobę, ubóstwo, ale też przez posługę w kościołach diecezjalnych, jako zakrystianki, w szkołach, jako katechetki, prowadzą przedszkola. Pracują w kraju i we Włoszech.

Odnowienie ślubów to wyrażenie zgody na pracę z drugim człowiekiem i oczekiwanie na kolejny jubileusz. Siostry potwierdziły słuszność swojego wyboru sprzed 25. lat.  Dalej w ich życiu pozostają aktualne słowa:

Umiłowany Jezu.

Dziękuję Ci, że mnie wybrałeś

dla Siebie i poślubiłeś, aby kochać i służyć.

Błogosławię Cię i uwielbiam teraz i w wieczności

Po odnowionych ślubach

Po odnowionych ślubach

W imieniu sióstr jubilatek, przede wszystkim Bogu za dar wybrania, rodzicom i ludziom spotkanym na drodze w czasie 25. letniego posługiwania, w tym kapłanom, ks. biskupowi, Matce Generalnej, siostrom ze Zgromadzenia Antoninek, podziękowała siostra Immakulata. Po uroczystym „Ciebie Boga wysławiamy” i po pasterskim błogosławieństwie siostry zaprosiły wszystkich na agapę w Domu Macierzystym przy ulicy Szkolnej.

Jubilatki dziekują

Jubilatki dziękują

Od lewej siostra Immakulata , bp Łukasz Bazun, siostra Marietta

Od lewej siostra Immakulata , bp Łukasz Bazun, siostra Marietta