Listopad 2016 archive

Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie i fragment parku

Transformacja ustrojowa przełomu lat 80. i 90. oraz głęboki kryzys gospodarczy w Polsce miały negatywny wpływ m.in. na kondycję instytucji kultury, w tym muzealnictwa. Kryzys nie ominął Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a w szczególności Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, będącego oddziałem wieluńskiego Muzeum. Poczucie zagrożenia dla rozwoju Muzeum spowodowało, że kierownictwo tej placówki zwróciło się o …

Kontynuuj czytanie

Koncert „Na polską nutę”

Od lewej: Ewa Kafel, Agnieszka Sawicka, Małgorzata Warcaba, Karolina Wieczorek

Koncert „Na polską nutę”, który odbył się 13 listopada 2016 w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, zakończył obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości w Wieluniu. 13 listopada jest dla wielunian dniem szczególnym, bo tak naprawdę w tym dniu 1918 roku w mieście nie było już żadnego żołnierza niemieckiego. Koncert „Na polską nutę” zorganizowali Paweł Okrasa – burmistrz Wielunia …

Kontynuuj czytanie

Narodowe Święto Niepodległości w Wieluniu

Przejście pod tablicę Józefa Piłsudkiego

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada.  Upamiętnia ono dzień odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli i życia pod zaborami (1795 – 1918), jednocześnie dzień zakończenia I wojny światowej (układ w Compiegne 11 XI 1918).  Uchwalone ustawą z 23 IV 1937r., było obchodzone dwa razy przed wybuchem II wojny światowej, zostało skasowane …

Kontynuuj czytanie

Dublet brydżystów Wieluńskiego Domu Kultury…

Turniej brydża sportowego z okazji Święta Niepodległości o Puchar Burmistrza Praszki Praszka, 8.11.2016 r. M-ce Numer  Imiona i nazwiska Miejscowość Punkty % 1 18 Janusz Kuśmierczyk Stanisław Ciach Wieluń 313,00 65,21 2 2 Andrzej Wojnarowski Piotr Woźniak Lubliniec 301,00 62,71 3 12 Marek Mazur Tomasz Walania Kluczbork 296,00 61,67 4 17 Kazimierz Macioszczyk Roman Zabłocki …

Kontynuuj czytanie

Promocja monografii biblioteki „Czytelnicze koła i kręgi”

Uczestnicy spotkania

W kronice Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej pod datą 8 XI 2016 r. zostanie zapisane wydarzenie szczególne, a jest nim promocja publikacji „Czytelnicze koła i kręgi” z podtytułem „O historii i roli wieluńskiej biblioteki w promowaniu czytelnictwa, współpracy z innymi instytucjami kultury i formach upowszechniania wiedzy o książce”. Publikacja, mini monografia jednej z najważniejszych instytucji …

Kontynuuj czytanie