Promocja monografii biblioteki „Czytelnicze koła i kręgi”

Spotkanie prowadzi Iwona Podeszwa - dyrektor biblioteki

Spotkanie prowadzi Iwona Podeszwa – dyrektor biblioteki

W kronice Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej pod datą 8 XI 2016 r. zostanie zapisane wydarzenie szczególne, a jest nim promocja publikacji „Czytelnicze koła i kręgi” z podtytułem „O historii i roli wieluńskiej biblioteki w promowaniu czytelnictwa, współpracy z innymi instytucjami kultury i formach upowszechniania wiedzy o książce”. Publikacja, mini monografia jednej z najważniejszych instytucji kultury w Wieluniu, składa się z trzech części. W części pierwszej polonista dr Jarosław Petrowicz i historyk dr Tomasz Stolarczyk (członkowie Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego) przedstawiają historię biblioteki w latach 1945 – 2015 (11 czerwca 2015 roku biblioteka obchodziła jubileusz 70 – lecia).

Kolejna część książki to wspomnienia wybitnych wielunian, związanych z biblioteką. Wśród nich bardzo osobiste wspomnienia poetki Marii Ewy Aulich, Krzysztofa Dudka – Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Wojciecha Siudmaka – światowej sławy malarza, Czesława Wosia – malarza z Krajanki, Andrzeja Zawady – pisarza, poety i eseisty. Uzupełnieniem monografii jest materiał ikonograficzny, ilustrujący bogatą i wszechstronną działalność wieluńskiej książnicy na przestrzeni siedemdziesięcioletniej historii, ukazujący zmiany wynikające z uwarunkowań historycznych, politycznych i społecznych.

We wstępie pióra Pawła Okrasy – burmistrza Wielunia czytamy: „Jubileusze są okazją do wspomnień, podsumowań i refleksji nad przeszłością, a jednocześnie impulsem do snucia planów i zamierzeń. Jednym z pomysłów, który pojawił się przy okazji świętowania siedemdziesięciolecia istnienia wieluńskiej biblioteki, było wydanie książki, choć w małym stopniu ocalającej od zapomnienia  ważne dla instytucji wydarzenia, miejsca i osoby. Oddajemy do Waszych rąk tomik przedstawiający placówkę, która przez siedem dziesięcioleci przyczyniała się i przyczynia do rozwoju intelektualnego mieszkańców Wielunia i okolic oraz kulturowego wzbogacania miejsca, w którym przyszło nam żyć (…) Prezentujemy wspomnienia wybitnych postaci, które pochodzą z Wielunia (…) Zamieszczone w publikacji teksty przekonują o tym, że biblioteka to coś więcej niż książki i możliwość ich wypożyczenia, że między regałami i między stronami woluminów duch miejsca szykuje dla nas wiele niespodzianek (…).”

Monografia opracowana pod red. Jarosława Petrowicza opatrzona jest streszczeniami w języku angielskim (tłum. Patrycja Poniatowska),  francuskim (tłum. Hanna Szymerska), niemieckim (tłum. Ewa Sztuka) oraz indeksem osobowym, co ułatwi potencjalnym czytelnikom penetrację treści książki.

Zapraszamy, zatem do lektury i refleksji nad tym, co biblioteka daje i może dać …

Na promocji książki obecni byli pracownicy biblioteki (także emerytowani), przedstawiciele instytucji kultury, przyjaciele stanowiący szczególne Koło Przyjaciół Biblioteki.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

W klimat uroczystości promocyjnej (prezentacja publikacji – dr Jarosław Petrowicz) wprowadził przybyłych Chór i Zespół Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego. Akompaniament Zbigniew Szpikowski.

Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu z dyrygentem Jakubem Jurdzińskim

Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu z dyrygentem Jakubem Jurdzińskim

Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu

Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu

Chórowi dziękuje Iwona Podeszwa - dyrektor biblioteki

Chórowi dziękuje Iwona Podeszwa – dyrektor biblioteki

Momentem szczególnym uroczystości było uczczenie minutą ciszy pamięci Jadwigi Rodzochowej i wręczenie przez dyrektor Iwonę Podeszwę monografii emerytowanym pracownikom oraz osobom współpracującym z biblioteką. Na koniec spotkania publikację otrzymali wszyscy obecni.

Od lewej: dr Tomasz Stolarczyk, dyrektor biblioteki Iwona Podeszwa, dr Jarosław Petrowicz, dr Zdzisław Włodarczyk

Od lewej: dr Tomasz Stolarczyk, dyrektor biblioteki Iwona Podeszwa, dr Jarosław Petrowicz, dr Zdzisław Włodarczyk