160. Wieluńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

23 sierpnia o godzinie 6.45, tuż po Mszy świętej o godzinie 5.30,  wyruszyła z Wielunia  160. Wieluńska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.  Na pielgrzymi  szlak, pod kierownictwem ks. Adama Kępki, wyruszyło 380 pielgrzymów. Tegoroczne pielgrzymowanie odbywa się pod hasłem „Maryjo, przyjdź do nas”.

W czasie Eucharystii pod przewodnictwem ks. prałata Jacka Zielińskiego słowo do pielgrzymów skierował kierownik pielgrzymki ks. Adam Kępka. Nawiązał on do słów Ewangelii o najęciu pracowników do winnicy. Kończąc powiedział:  Pamiętajmy, że do winnicy zaproszeni zostaliśmy wszyscy…

Po Mszy świętej pielgrzymi zebrali się na placu przy pomniku św. Jana Pawła II skąd po uformowaniu się  wyruszyli w drogę.

W  pielgrzymce, oprócz dużej grupy dorosłych, licznie uczestniczy młodzież  i dzieci, także w wózkach.  Wszystkich pątników serdecznie żegnali przedstawiciele władz  –  burmistrz Paweł Okrasa i Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, bliscy oraz liczni mieszkańcy miasta i ziemi wieluńskiej. Szczególne pożegnanie miało miejsce przy kościele klasztornym sióstr Bernardynek.

Po dwóch dniach wędrówki, po pokonaniu 70 km, pielgrzymi 24 sierpnia wejdą uroczyście do kaplicy Matki Bożej, a dzień później będą celebrować tzw. Dzień Wieluński, na który złożą się Eucharystia i Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.  Wieczorem, wielu z pielgrzymów weźmie udział w Procesji Maryjnej z Katedry na Jasną Górę i w uroczystej Eucharystii poprzedzającej uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, przypadającej w dniu 26 sierpnia.

Wieluńską Pielgrzymkę Pieszą poprzedziła IV Wieluńska Pielgrzymka Rowerowa w dniach 15-17 lipca licząca 70 cyklistów oraz osoby funkcyjne.