160.rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w Wieluniu

22 stycznia 2023 roku, w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego wielunianie uczcili pamięć poległych bohaterów. Uroczystości odbyły się przed symboliczną mogiłą i pomnikiem postawionym w 1934 r. w Lasku Wieluńskim, gdzie na przełomie 1863/1864 roku wykonano egzekucje na powstańcach styczniowych, wśród których byli mieszczanie z Wielunia, Praszki, Złoczewa, kilku Rosjan i Ukraińców, dezerterów z wojska rosyjskiego. Pomnik zniszczony w 1940 roku przez Niemców zrekonstruowano w roku 1958 w oparciu o zachowaną makietę (odsłonięcie 6 VII 1958) i umieszczono na nim nazwiska zamordowanych w tym miejscu powstańców oraz Krzyż Virtuti Militari.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”. Potem nastąpiły okolicznościowe przemówienia przypominające historię powstania w Wieluniu i na ziemi wieluńskiej, które wygłosili: historyk Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler.

Wieluń, mówił dyrektor MZW, w okresie powstania był silnym ośrodkiem zwalczania polskiego ruchu niepodległościowego. Nie przeszkodziło to jednak wielu młodym pójść do powstania i brać udział w licznych potyczkach i walczyć w nierównej walce z dobrze uzbrojonym wojskiem rosyjskim.

Mówiąc o powstaniu, prelegent przywołał rok 1918 i odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz Józefa Piłsudskiego, dla którego ostatni zryw niepodległościowy, jakim było Powstanie Styczniowe, miał wymiar szczególny. Tak o tym napisał w rozkazie wydanym 21 stycznia 1919 roku:

– Odrodzona w 1918 roku II Rzeczpospolita, wolą swoich przywódców nawiązywała do chlubnych wzorców i tradycji niepodległościowych. Bohaterski etos powstania listopadowego, a później styczniowego pomimo ich tragicznego wymiaru, był istotnym elementem budowania świeżo odzyskanej tożsamości narodowej, kształtowania postaw patriotycznych oraz zbiorowej pamięci pokoleń.  Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. Dla uczczenia ich i upamiętnienia 1863 roku w szeregach armii polskiej, wydałem rozkaz zaliczenia do szeregów wojska wszystkich weteranów 1863 roku z prawem noszenia munduru wojsk polskich w dni uroczyste. Witam ich tym rozkazem, jako naszych Ojców i Kolegów –

Wszyscy mówcy nawiązywali w swoich wystąpieniach do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny na Ukrainie, którą tak naprawdę 24 lutego, ubiegłego roku rozpoczęli Rosjanie. Wszyscy mówili zgodnie, że metody działań Rosjan nie odbiegają od tych sprzed 160 lat.

 Na uroczystości upamiętniające zryw niepodległościowy 1863 -1864 przybyli: kombatanci zrzeszeni w Kole Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Wieluniu, Sybiracy, nauczyciele, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, Szkoły Podstawowej w Masłowicach, Zespołu Szkół Specjalnych, harcerze, członkowie Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń, Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, przedstawiciele służb  mundurowych. przedstawiciel Nadleśnictwa Wieluń, media wieluńskie, grupa akustyków z Wieluńskiego Domu Kultury, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej, którzy pełnili watrę honorową przed pomnikiem.

Wszyscy, którzy przybyli na zaproszenie Pawła Okrasy – Burmistrza Wielunia, by uczcić pamięć bohaterów, przynieśli ze sobą biało- czerwone wiązanki kwiatów i zapalone znicze, które złożono u stóp pomnika i na symbolicznej mogile.