2016-08-27-Pielgrzymka-na-Jasną-Górę-6

Od lewej: ksiądz kierownik Tomasz Podlewski, ks. Jacek Zieliński, Andrzej Stępień - starosta wieluński, Andrzej Chowis - Radny Sejmiku, Paweł Okrasa - burmistrz Wielunia