2016-08-27-Pielgrzymka-na-Jasną-Górę-1

Eucharystia na rozpoczęcie pielgrzymki w kolegiacie wieluńskiej