2016-06-15-Otwarcie-wystawy-Stulecie-harcerstwa-6

Spotkanie pokoleniowe harcerzy i sympatyków harcerstwa