100. rocznica harcerstwa na ziemi wieluńskiej

„Wszystko, co nasze Polsce oddamy…”

Słowa hymnu harcerskiego, którego współautorem jest Ignacy Kozielewski ze Starzenic k. Wielunia (ur.1882 r.) stały się częścią tytułu wystawy Wszystko, co nasze Polsce oddamy… – 100. rocznica harcerstwa na ziemi wieluńskiej zorganizowanej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Na otwarcie wystawy, które miało miejsce 11.06.2016, zaprosili: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 4. Wieluńska Drużyna Harcerska „Watra”, 5. Wieluńska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Cichociemni” i 5. Gromada Zuchowa „Turbo – Zuchy”. Otwarcie zgromadziło harcerzy, sympatyków ruchu harcerskiego, byłych i aktualnych działaczy, przedstawicieli władz samorządowych z Pawłem Okrasą – burmistrzem Wielunia i Andrzejem Stępniem – starostą wieluńskim. Przyjechali też goście z Łasku, Łodzi, Wrocławia, Warszawy.

Sztandary i mundury harcerskie

Sztandary i mundury harcerskie

Logo Stanicy"Nadwarciański Gród"

Logo Stanicy”Nadwarciański Gród”

Wspomnienia wracają przy oglądaniu kronik

Wspomnienia wracają przy oglądaniu kronik

Spotkanie działaczy harcerskich po latach

Spotkanie działaczy harcerskich po latach

Spotkanie pokoleniowe harcerzy i sympatyków harcerstwa

Spotkanie pokoleniowe harcerzy i sympatyków harcerstwa

Twórcami wystawy przedstawiającej dzieje harcerstwa na ziemi wieluńskiej są Marek Gogola i Damian Langner – historycy pracujący w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu (dawny Domek Harcerza przy ulicy Gaszyńskiej), z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie, z Łódzkiej Chorągwi ZHP, ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu, ze stanicy „Nadwarciański Gród”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, słowo o wystawie skierował  do przybyłych historyk Marek Gogola. Powiedział on m.in.: wystawa ma układ chronologiczny, nie może być inaczej, bo tylko w taki sposób można było przedstawić najpełniej dzieje harcerstwa. Rozpoczyna ją plansza z przyrzeczeniem harcerskim z 1914 roku, które brzmi:

Mam szczerą wolę

Całym życiem

pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie;

nieść chętną pomoc bliźnim;

być posłusznym Prawu harcerskiemu

i hymnem harcerskim z okresu II Rzeczpospolitej (autorzy Ignacy Kozielewski, Olga Drahonowska):

Wszystko co nasze, Ojczyźnie oddamy

W niej życie, więc idziem, by żyć!

… i bielą, rozewrzem ich bramy

Rozkaz wydany: „wstań, ku słońcu idź”

 Ramię pręż, słabość krusz!

Ducha tęż. Ojczyźnie miłej służ!

Pójdzie rad harcerzy polskich ród,

Harcerzy polskich ród!

 Kolejne plansze to początki polskiego harcerstwa i harcerstwa na ziemi wieluńskiej, działalność harcerzy w II Rzeczpospolitej, w czasie II wojny światowej (udział w walkach z okupantem w oddziałach Szarych szeregów i innych), w latach 1945 – 1956, w III Rzeczpospolitej oraz plansze z tekstami harcerskich przyrzeczeń z lat 1945, 1950, 1957, 1990, a także ze zdjęciami wszystkich odznak harcerskich. Kustosz wystawy zwrócił uwagę na krzyż harcerski widniejący w nagłówku każdej planszy i na „czuwajkę”, która zastąpiła krzyż harcerski w momencie wcielenia organizacji harcerskiej w struktury ZMP (1950). Uzupełnieniem plansz są mundury harcerskie, sztandary (najciekawszy z 1918 roku), książki o harcerzach, przedmioty używane na obozach wakacyjnych.

Z plansz poświęconych życiu harcerzy na ziemi wieluńskiej wyłania się cała historia harcerstwa polskiego, w tym harcerstwa wieluńskiego od chwili powstania pierwszych drużyn w 1916 roku po czasy współczesne.

Harcerz na tle wystawy

Harcerz na tle wystawy

Szczególne miejsce wystawy to kroniki harcerskie. Wzbudziły  one emocje, przywołały liczne wspomnienia. Wielu dorosłych odnalazło w nich siebie z czasów swojej harcerskiej przygody…

Po otwarciu wystawy odbyło się pokoleniowe spotkanie harcerzy i sympatyków harcerstwa.

Wystawę będzie można oglądać do 12 października 2016 r.