2016-06-15-Otwarcie-wystawy-Stulecie-harcerstwa-5

Spotkanie działaczy harcerskich po latach