Żywa lekcja historii z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej”

6 lutego członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej” w Wieluniu , Jerzy Sobociński i Przemysław Bucki, gościli w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie. Przybyli na zaproszenie dyrektora Marleny Nowak oraz grona pedagogicznego, by spotkać się z dziećmi i młodzieżą z klas III – VIII i przeprowadzić inną niż zwykle lekcję historii.

W czasie tej niecodziennej lekcji, uczniowie wysłuchali opowieści  o letnich manewrach batalionów pancernych na  Ziemi Wieluńskiej w 1938 roku, w tym 8. Batalionu Pancernego z Bydgoszczy, który stacjonował w Rudzie oraz historii Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej. Uczniowie zobaczyli umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie, jakim dysponowali pancerniacy. Poznali  szlak bojowy  Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej we wrześniu 1939 oraz wyróżniające je francuskie uzbrojenie, w tym swoiste elementy uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy września, m.in.: hełm wz. 31, karabin przeciwpancerny wz. 35 tzw. Ur., armatę przeciwpancerną Bofors wz.36. W czasie spotkania mogli dotknąć poszczególnych elementów uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy, zobaczyć  stare dokumenty, mapy i zdjęcia.

Bardzo interesującą częścią spotkania był czas zadawania pytań. Na pytania uczniów nie było wcale łatwo odpowiedzieć, gdyż okazało się, że wiedza pytających była, jak określili członkowie SHBON, precyzyjna i utrwalona.

Żywa lekcja historii pozwoliła młodzieży lepiej zrozumieć fakty historyczne dotyczące ziemi wieluńskiej w roku poprzedzającym II wojnę światową i w roku jej wybuchu.

  SP w Rudzie i Stowarzyszenia SHBON