2016-10-01-pociąg-do-legend-2

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy z Ożarowa uświetnił podsumowanie realizacji projektu