„Złota polska jesień” – warsztaty plastyczne

W dniu 11.10.2021r. w Filii Bibliotecznej w Dąbrowie odbyły się warsztaty plastyczne z wykorzystaniem darów natury. Najmłodsi czytelnicy wykonali jesienne stroiki według własnych pomysłów. Dzieci chętnie rozmawiały z bibliotekarką o jesiennych darach natury, o nazwach drzew, krzewów i owocach tych roślin i o ich wykorzystaniu. Dowiedziały się także, że pomimo, iż są one często pożywieniem dla wielu gatunków ptaków i zwierząt, to dla człowieka są trujące. Efektem zajęć są piękne, jesienne kosze.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

Filia w Dąbrowie