Zjazd członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich w MZW

W dniach 22-23 czerwca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej gościli członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Obrady Stowarzyszenia odbywają się rotacyjnie w różnych muzeach. Jest to działanie zamierzone. Muzealnicy w ten sposób poznają się nawzajem, wymieniają się poglądami, poznają problemy bliźniaczych placówek. Tym razem gospodarzem wydarzenia było Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Asumpt do zorganizowania zjazdu dał zakończony remont dworku w Ożarowie.

Przybyłych uczestników Zjazdu przywitał burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, przedstawiając w krótkich słowach miasto Wieluń.

Obrady otworzyli: prezes SMP dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Jan Książek, dyrektor MZW,  przewodniczący Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Obrady trwały dwa dni. W pierwszym dniu, po zakończeniu dyskusji pracownicy MZW oprowadzili gości po wystawach stałych i czasowych MZW, wystawach w baszcie Męczarni, pokazali także historyczne centrum Wielunia wraz z kościołem w kompleksie pobernardyńskim.

Spotkanie muzealników zakończyło się w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Tu uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę stałą w wyremontowanych wnętrzach dworku oraz wystawę akwarel „Dwory polskie w akwareli Macieja Rydla”.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Zdjęcia: Wojciech Knaga, Marek Gogola, Jan Książek