„Zielnik Mistrza Hieronima”- czwartek w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

3 VIII  odbyło się kolejne spotkanie czwartkowe  w  Muzeum  i  nosiło tytuł  „Zielnik Mistrza Hieronima”. Spotkanie  nawiązywało do działalności Hieronima Spiczyńskiego z Wielunia, który w swoim wydanym drukiem zielniku pozostawił opisy ziół  „tutecznych i zamorskich”, rozmaitych składników użytecznych w medycynie naturalnej (warto sprzątać po swoim psie) oraz receptury lekarstw i sposób aplikacji. Animatorem zajęć był p. Wojciech Knaga.

Hieronim Spiczyński  (Hieronim z Wielunia) urodził się przed rokiem 1500, jako syn Bartłomieja Pokona. W roku 1517  został studentem Akademii Krakowskiej. Akademii nie ukończył. Był patrycjuszem i rajcą krakowskim, herbu Abdank. Posiadał sporą wiedzę przyrodniczą, medyczną i astronomiczną. Prawdopodobnie był lekarzem Zygmunta Augusta. Tłumaczył na język polski z języka łacińskiego. Był pierwszym znanym tłumaczem  Pisma Świętego z łaciny na polski  (1522). Opracował i wydał drukiem  zielnik O ziołach tutecznych i zamorskich i o mocy ich, a k temu księgi  lekarskie…( Kraków 1542 drukarnia W. Unglera, następne  wydanie Kraków 1556), tłumaczył dzieła Erazma z Rotterdamu. Walczył o prawa języka polskiego w Krakowie,  domagając się w roku 1536 głoszenia  kazań w kościele Panny Marii po polsku. W zamian za zasługi został  uszlachcony. Ożenił się z bogatą mieszczanką krakowską Elżbietą (Anną) Cypserową. Zmarł w Krakowie, latem roku 1550 roku (po 25 maja).

     

     

Tablica upamiętniająca postać Hieronima Spiczyńskiego znajduje się na ścianie  dawnego kolegium pijarskiego w Wieluniu

Źródło: Muzeum Ziemi Wieluńskiej FB

Zdjęcia: Marek Gogola