zaWIERSZowani

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu wspólnie z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Sportu w Wieluniu realizowała w tym roku, w czasie Tygodnia Bibliotek, projekt pod tytułem „By pachniało wiosną i poezją”.

Już po raz drugi udało się placówce pozyskać dofinansowanie z Fundacji PZU i Powiatu Wieluńskiego, dzięki czemu możliwa była kontynuacja wakacyjnego przedsięwzięcia z 2017 roku „Letnie zawierszowanie”, realizowanego wspólnie z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Sportu. Prowadzone wówczas warsztaty literacko – muzyczne stały się podstawą do nagrania profesjonalnej płyty z poezją śpiewaną (14 tekstów poetyckich: „Zosia”(Stanisław Wyspiański), „Matysek”, „Koń” (Bolesław Leśmian), „Piosenka pasterska (Czesław Miłosz), „Pożegnanie z psem”, „Szczury” (Andrzej Bursa), „Jeżeli porcelana to wyłącznie taka”(Stanisław Barańczak), „Zamki na niebie”, „Ballada o podwórzowym psie” (Jacek Kaczmarski), „Nowe mieszkanie” (Anna Achmatowa), „Po drugiej stronie lustra”, „Życiowa próba” (Maciej Bieszczad), „Odłamki tęsknoty”, „Posągi” (Zofia Szpikowska), wszystkie z muzyką Zofii Szpikowskiej i akompaniamentem RORAT TRIO.

Wydawcą płyty jest PBP. Płyta nosi nazwę „Zawierszowani – śpiewamy wiersze wielkich poetów”. Utrwalono na niej dorobek twórczy i artystyczny młodzieży i instruktorów z PMDKiS, wypracowany na warsztatach literacko-muzycznych. Płyta w nowatorski sposób promuje poezję wielkich poetów, lokalne talenty literackie i muzyczne i jak powiedziała Magdalena Wicher – dyrektor PBP, płyta ma charakter edukacyjny i powinna znaleźć się w każdej szkole (płyta jest bezpłatna i dostępna w PBP przy ulicy Śląskiej).

Koncert podsumowujący projekt i promujący płytę odbył się 6 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu. O płycie, muzykach pracujących nad płytą, o autorach tekstów i wykonawcach mówiła Zofia Szpikowska – wicedyrektor PMDKiS w Wieluniu.

 

Zdjęcia Ewa Misiak Kocham Wieluń