Zauroczeni rzeźbą – wystawa pokonkursowa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Ziemi Wieluńskiej przez dłuższy czas realizowało projekt „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia”. Jego częścią był konkurs rzeźbiarski, którego rozstrzygnięcie połączono z otwarciem wystawy pokonkursowej w dniu 2 grudnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Tomasz Spychała – autor projektu, etnograf, pracownik Muzeum Ziemi Wieluńskiej – mówił: W świecie ulegającym dynamicznym zmianom istotne jest, by nie zatracić własnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego realizowaliśmy ten projekt, którego celem było zachowanie i upowszechnianie kultury o regionie, w szczególności wspieranie jednej z dziedzin twórczości ludowej – rzeźby oraz przypomnienie za jej pośrednictwem historii Wielunia. Dodał też: Nadchodzą czasy, gdy rzeźbiarze będą uczyli się sztuki ludowej w muzeach. Chcieliśmy poprzez realizację tego projektu uświadomić mieszkańcom, co jest autentyczne i ludowe oraz przybliżyć tradycyjną twórczość, która niegdyś była wszechobecna, a dziś powoli odchodzi.

W ramach projektu odbyły się warsztaty rzeźbiarskie, w których udział wzięło około 600 osób oraz konkurs mający pobudzić rzeźbiarzy do większej aktywności, jednocześnie mający odkryć nowe talenty. Prace konkursowe oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, Bogusława Wiluś – historyk sztuki, były kierownik działu etnograficznego MZW, Jarosław Eichstaedt – kierownik Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Tomasz Spychała – kustosz Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Jan Książek – historyk, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej (przewodniczący). Po długich obradach przyznano dwa wyróżnienia, trzy miejsca trzecie, trzy miejsca drugie, trzy miejsca pierwsze. Były też dwie nagrody specjalne (komplety specjalistycznych dłut rzeźbiarskich) – Nagroda Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy i Nagroda Starosty Wieluńskiego Marka Kielera. Dla zwycięzców przygotowano nagrody finansowe ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu.

Wyróżnienia: Jan Posmyk, Wiesław Zabłocki

Miejsca I: Henryk Hernant, Grzegorz Kołaczek, Zdzisław Spodzieja

Miejsca II: Andrzej Kołaczek, Janusz Pacak, Łukasz Zabłocki

Miejsca III: Henryk Chałubiec, Maria Mikołajczyk, Henryk Staszko

Nagrody specjalne: Józef Fiedor – Nagroda Starosty Wieluńskiego Marka Kielera, Anna Zabłocka – Nagroda Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy

  

   

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziły tradycyjnie występy dwóch zespołów folklorystycznych działających na ziemi wieluńskiej, tym razem były to zespoły z Popowic (działa 29 lat) i Mierzyc (działa 7 lat). Każdy z zespołów zaprezentował kilka pieśni ludowych i wiązankę pieśni patriotycznych, włączając się w ten sposób w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

    

Ostatnią częścią spotkania było reflektowanie zgromadzonych na wystawie rzeźb i płaskorzeźb. O nagrodzonych pracach ukazujących historię Wielunia (Długoszowie, rycerze wieluńscy, obiekty sakralne i świeckie, dramat 1 września 1939…) opowiedział Autor projektu.