Zasłużona emerytura dla insp. Grzegorza Libury Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu

24 lutego, pożegnano przechodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu insp. Grzegorza Liburę.  Komendant po blisko 30 latach służby i prawie 4 latach kierowania wieluńską komendą, podczas kameralnej uroczystości, pożegnał się z policyjnym mundurem.

Inspektor Grzegorz Libura służbę w Policji rozpoczął 1 września 1992 roku jako funkcjonariusz Kompani Patrolowo – Interwencyjnej Stare Miasto we Wrocławiu. Następnie od 1996 roku do 2006 roku nieprzerwanie był związany z Komisariatem Policji Wrocław Stare – Miasto.

Początkowo pracował w wydziale kryminalnym, kolejno w 1999 roku objął stanowisko dyżurnego, a następnie specjalisty w zespole dyżurnych wydziału prewencji. Z kolei w 2001 roku został powołany na stanowisko zastępcy naczelnika sekcji wydziału prewencji, a od 2004 roku nadzorował pracę tego pionu jako naczelnik.

Funkcję tę pełnił do 2006 roku, kiedy to został awansowany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Długołęce. Następnie w 2007 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Ołbin, gdzie funkcję sprawował przez następne 10 lat.

16 kwietnia 2018 roku powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu, a od 16 lipca 2018 roku został powołany na stanowisko komendanta tutejszej jednostki. Blisko 4 lata kierował wieluńską komendą.

Insp. Grzegorz Libura odznaczony został Brązową Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

– relacjonuje oficer prasowy KPP w Wieluniu st. asp. Katarzyna Grela

Insp. Grzegorz Libura gratulacje i podziękowania za okres owocnej służby i współpracy oraz życzenia pomyślności i realizacji osobistych planów przyjął od zaproszonych samorządowców, komendantów ościennych jednostek Policji, delegacji kadry kierowniczej i pracowników wieluńskiej komendy.

     

Tekst: Ewa Misiak – Kocham Wieluń

źródło: KPP w Wieluniu