„Żarty się nie kończą! Zabawa literaturą”- projekt realizowany przez MiGBP w Wieluniu

„Żarty się nie kończą ! Zabawa literaturą”, to projekt animujący literaturę piękną, aktywizując każdą grupę wiekową odbiorców. Szczególny nacisk kładzie na walory humorystyczne beletrystyki, ukazując jej wielowymiarowy charakter. W skład zadania wchodzą: spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie, inscenizacja teatralna, zajęcia literacko – muzyczne i prezentacja. Dzięki projektowi chcemy ułatwić dostęp do atrakcyjnych form kultury dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z obszarów wiejskich Gminy Wieluń. Sfinansowano ze środków Fundacji PZU #FundacjaPZU
Dzięki współpracy z Fundacją PZU, chcemy zorganizować atrakcyjne wydarzenia kulturalne dla czytelników skupionych w MiGBP oraz Filii Bibliotecznej dla Dzieci. Dzięki działaniom projektowym, najmłodsi czytelnicy mogą uczestniczyć w ciekawych imprezach kulturalnych: spotkaniu autorskim, warsztatach ilustratorskich i inscenizacji teatralnej. Po raz pierwszy, dla dzieci i młodzieży zorganizujemy warsztaty muzyczno – literackie w oparciu o poezję Wisławy Szymborskiej. Zajęcia przeprowadzi Małgorzata Lewińska, przy profesjonalnym akompaniamencie i udziale instruktora śpiewu. Jest to nowatorska forma działań, której brakuje w ofercie kulturalnej naszej Gminy. Zadanie zakończy prezentacja powarsztatowa. Dla młodzieży i dorosłych zaplanowane jest spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim. Projekt ma integrować i wychowywać poprzez obcowanie z literaturę. Dzięki projektowi chcemy wyrównać szanse w dostępie do kultury wśród beneficjentów z obszarów wiejskich i wiejsko – miejskich Gminy Wieluń.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach projektowych.