Zaprzysiężenie Rady Rycerzy Kolumba 17730 w parafii św. Barbary

Rycerze Kolumba, największa na świecie organizacja katolickich mężczyzn, kierująca się zasadami Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu, działająca w kilkunastu państwach, od 2005 roku także w Polsce, stała się faktem w parafii św. Barbary w Wieluniu.

Do 7000 Rycerzy Kolumba działających w Polsce w Uroczystość Trójcy Świętej dołączyło 21 mężczyzn z parafii św. Barbary.  Nowa wspólnota rodziła się od marca 2018 roku. 30 maja 2021 roku, w uroczystość Trójcy Świętej, została zaprzysiężona Rada Rycerzy Kolumba 17730 im. Jana Pawła II (pierwsza rada w Polsce powstała w 2006 rok w Krakowie i nosiła nr 14000).

Wielką zasługę w ukonstytuowaniu się Rady w parafii św. Barbary odegrali ksiądz Jan Skibiński, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie, kapelan Rady 16031, zmarły Stanisław Godszling, Wielki Rycerz z tej samej Rady oraz Stanisław Dziwiński, Rycerz z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Częstochowie. Zwyciężyła determinacja ks. Jarosława Borala

Po zaprzysiężeniu Rady, które odbyło się w obecności żon Rycerzy Kolumba, została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta. Przewodniczył jej ks. Jan Skibiński. W koncelebrze ks. Jarosław Boral, proboszcz parafii św. Barbary i kapelan Rady Rycerzy 17730, ks. Michał Jaskuła z Lindowa i ks. Andrzej Kornacki.

Homilię nawiązującą do Uroczystości Trójcy Świętej wygłosił ks. Jan Skibiński, szczególną uwagę poświęcając słowom z Ewangelii wg św. Mateusza: „Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem”.

 Słowa te powinny być bardzo ważne dla każdego Rycerza Kolumba, który poprzez złożoną przysięgę podjął zobowiązania wobec swojej parafii, Kościoła, miasta, Ojczyzny.

W działaniach, które będziecie podejmować, mówił, będzie was wspierał Chrystus, tak jak wspierał Apostołów.  Uwierzcie w Jego słowa: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.