Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Ożarowie

24 czerwca 2022 roku  w Szkole Podstawowej w Ożarowie odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022. Uroczystości szkolne poprzedziła  Msza święta  w kościele  p.w. Marii Magdaleny,  celebrowana przez ks. proboszcza Sylwestra Rasztara. Uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wstępem do rozważań na temat bezpiecznych i szczęśliwych wakacji stały się słowa z Ewangelii św. Mateusza o budowaniu domu na skale i budowaniu domu na piasku. Uzupełniła je stara pieśń  „Dom na skale”: –

„Ktoś zbudował dom na piasku, wymarzony wspaniały dom, ale przyszła burze, runął z wielkim trzaskiem, Zbudowany na piasku dom. Ktoś zbudował dom na skale, wymarzony wspaniały dom, przyszły chmury ciemne, uderzyły fale, dom na skale ani drgnął.

  Ref.: Trzeba miłość budować na skale, swoje szczęście oprzeć o głaz. Gdy w godzinę złą wiatr powieje NO TO CO mój dom na skale będzie stać, mocno stać, zawsze stać.

  Na to nasze budowanie, Boże połóż wszechmocną dłoń. Kto Ci ufa Panie, mocny jest jak granit, i szczęśliwie zbuduje dom. Nie wiem co przyniesie życie za godzinę , za dzień , za rok. Ale wiem to jedno Bóg jest z tobą wiernym, nie odstąpisz od Niego na krok. Ref.”

W szkole  uczniów, nauczycieli , rodziców i zaproszonych gości powitały słowa hinduskiego przysłowia: „ Nie wątp w błękit nieba,  gdy nad  twoim dachem stoją ciemne chmury”. Słowa te były mottem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022, którą poprowadziła dyrektor Halina Gniłka. Uroczystość rozpoczęła słowami:

„Życie ma wiele smaków, w tym: smak wakacji! Witam Pana Wójta Zbigniewa Dąbrowskiego. Witam Panią Zofię Białas,  ożarowiankę, popularyzującą  swoją małą ojczyznę. Witam ks. Proboszcza, witam rodziców  z przewodniczącą Rady Rodziców Lucyną Barcik.

Szanowny Panie Wójcie,  Księże Proboszczu, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy i Pracownicy ZSiP w Ożarowie, Rodzice oraz drogie Dzieci i droga Młodzieży! 

Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Był to dla nas wszystkich trudny czas, szczególnie ze względu na zdalne nauczanie – lekcje w warunkach domowych, kwarantanny, lęk przed chorobą, znużenie i osamotnienie.

W tym okresie dowiedzieliśmy się, jak ważna jest dla nas szkoła; jak ważni są koledzy, koleżanki, nauczyciele… Przez długi czas  byliście zobowiązani do nauki we własnych domach, ale w dzisiejszych czasach — w dobie komputerów, sprostaliśmy temu wyzwaniu.

Dziękuję całemu Gronu Pedagogicznemu za wspaniałą organizację nauki oraz cierpliwość w tym trudnym czasie. Dziękuję za lekcje on-line i inne formy komunikacji, aby dotrzeć do naszych dzieci i zrealizować podstawę programową. Dziękuję za podejmowane działania edukacyjne, tak liczne projekty, innowacje pedagogiczne, zaangażowanie i organizację wycieczek i imprez szkolnych, jak chociażby Pikniku Rodzinnego „W rodzinie siła”

Ponadto gratuluję dzieciom bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowych zachowań, gratuluję osiągnięć tych dużych i tych małych. Miło jest widzieć dobre oceny na Waszych świadectwach. Starajcie się zawsze podejmować mądre i słuszne decyzje.

Życzę wszystkim, aby podczas wakacji wypoczęli, nabrali sił oraz powrócili do nauki w normalnych szkolnych warunkach. Wspaniałych, zdrowych i bezpiecznych wakacji, pełnych przygód oraz spokojnego odpoczynku.”

Przyszedł czas na podsumowanie kończącego się roku szkolnego:   Podsumowując rok szkolny  dyrektor Halina Gniłka przypomniała: –  Dzięki wsparciu w formie wkładu własnego Gminy Mokrsko placówka zrealizowała trzy ważne projekty:

  • Uzyskano wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej i promocję czytelnictwa pozyskane  w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”–.  Priorytet 3. Przedszkole otrzymało za zakup książek  3.125zł – wkład własny 625zł,  szkoła na zakup aktualnych lektur do biblioteki szkolnej  5 000zł – wkład własny 1000zł
  • Uzyskano dofinansowania na urządzenie EKOpracowni dla klas I – III ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Konkursu: Nasze Ekologiczne Pracownie Edycja 2021, całkowity koszt projektu 45 396zł, wkład własny: 5000zł
  • Poprzez udział w  Rządowym projekcie Laboratoria Przyszłości na kwotę 30 000zł, którego celem było rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów doposażono szkołę w nowoczesne narzędzia np.: w drukarkę 3D, lutownicę, aparat fotograficzny ze statywem, zestaw oświetleniowy, mikrofony, mikroporyty, gimbal, roboty, klocki i wiele innych pomocy potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

Zrealizowano także projekty edukacyjne szkolne: „Ciekawskie pierwszaki”,” Mali matematycy”, „Europa i ja”, „Wirtualne podróże”   międzynarodowy projekt edukacyjny”, „Lekturki spod chmurki”   międzynarodowy projekt edukacyjny”,  „Mała książka wielki człowiek”, „Mega Misja”, Z funduszu GKRPA w Mokrsku „Moje życie, mój wybór”, „Dzień bezpiecznego Internetu”, „Dzień Ziemi”,  „Dzień Zdrowia”, „Spotkanie z p. Romą Czyż – prezesem fundacji Łezka”, „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka”, „Filtrujemy dla Bałtyku”, „ Przytul się do drzewa”,  „No backpack day – dzień bez plecaka”,   Konkurs „Super Chłopak – Super Dziewczyna” roku 2021-2022, Szkolny Festiwal Piosenki itd.

W szkole działają: świetlica szkolna, Szkolna Kasa Oszczędności (pod egidą Banku Lututowskiego),  Szkolny Klub Sportowy,

Uczniowie i nauczyciele pomagali dzieciom z Ukrainy – (nauczanie), Koło wolontariackie „POMAGAM” zebrało fundusze na pomoc uchodźcom, wsparło małego Franka Strózika, Bartusia,

Osiągnięcia edukacyjne szkoły w roku szkolnym 2021/2022:

Konkursy ogólnopolskie:

1.Konkurs historyczny Multitest dla klas V-VIII ( 8,9 miejsce i tytuł laureata Sylwia Dudzik, Oliwia Kamieniak)

2.Ogólnopolski Program Edukacyjny „Mega Misja”(wyróżnienia i nagrody dzieci ze świetlicy)

3.Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (1 nagroda dla Julii Smolnik, Magdy Baziur, Wiktorii Krajcer, Julii Paluszczak)

4.Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Panda” (3 miejsce Wiktoria Krajcer,, 5 miejsce  Julia Paluszczak)

 Najlepsi uczniowie:

klasa 4 – świadectwa z wyróżnieniem

Krajcer Wiktoria 5,58

Julia Paluszczak 5,58

Damian Garyga, 5,08

Klasa 5  – nagroda książkowa

Joanna Kik – 4,54

Klasa 7 –  wyróżnienia:

Tomasz Matys – 5,0

Mateusz Majtyka – 4,86

Nagroda książkowa

Bartosz Topoła 4,57

Wytypowany do stypendium

Tomasz Matys

Przyszedł czas na pożegnanie z klasą 8. Tak do bohaterów dnia zwróciła się dyrektor Halina Gniłka

„Drodzy uczniowie klasy 8. Dziesiątki lekcji, przerw i w końcu ten ostatni dzwonek oznajmiający koniec pewnego etapu w Waszym życiu. Mały rachunek , chwila nostalgii, zadumy i refleksji nad tym co było. Przygoda życia? enklawa przetrwania? bezpieczna przystań?, a może po prostu szkoła – miejsce bliskie sercu, pozostające na zawsze w pamięci. To tu osiem lat temu, onieśmieleni zostaliście włączeni w poczet ożarowskiej społeczności szkolnej. BYŁO Was 18 Po kl.1 odeszła Kinga Derbis.Po 2 klasie  Alan Jach i Oliwier Mamzer. Po klasie 6 Natalia Krzak.

W klasach młodszych pod okiem p. Małgorzaty Stanek  krok po kroku pokonywaliście bariery, zdobywaliście wiedzę by przez kolejne lata z p. Ewą Kulą stać się ludźmi dorosłymi, świadomie wybierającymi drogę swojej przyszłości. Bagaż wspólnych doświadczeń, nierzadko okupiony  łzami uczynił z Was ludzi bardzo sobie bliskich. Być może Wasze drogi się rozejdą , ale w murach tej szkoły zawsze znajdziecie miejsce przyjazne pamiętające swoich wychowanków. To piękne móc uczestniczyć w uczniowskim dojrzewaniu, móc dostrzegać sukcesy swoich wychowanków, żyć ich wyzwaniami, niepewnością, nadziejami, widzieć w ich oczach łzy wzruszenia, szeroki promienny uśmiech będący zwieńczeniem ciężkiej pracy. W chwilach zmęczenia czerpać z młodzieńczego zapału i entuzjazmu być obdarzonym zaufaniem i szacunkiem. Dziękuję Wam za to wszystko, za zapał, za dobre chęci, za życzliwość, wyrozumiałość, dziękuję za otwartość, szczerość. Nie pamiętam chwil trudnych, nieprzyjemnych. Życzę wam by zdobyta wiedza, wspólne doświadczenia pozytywnie wpływały na wasze dalsze życie. Nigdy nie traćcie nadziei, ani wiary we własne siły.  Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Nie patrzcie co robią inni, bo nie potrzebujecie nikogo naśladować, Bądźcie sobą bo to jest największa wartość waszego życia.”

 klasa 8  – świadectwa z wyróżnieniem

Sylwia Dudzik 5,39

Oliwia Kamieniak 5,22

Lena Kałuża 5,11

Szymon Barcik 4,89

Nagrody książkowe :

Milena Kubicka 4,56

Bartosz Ciężki 4,72

Do stypendium  wytypowani: Sylwia Dudzik, Lena Kałuża , Oliwia Kamieniak

Uroczystość zakończyła się podziękowaniem dla rodziców i wszystkich przyjaciół szkoły, bez których tak naprawdę działalność placówki byłaby utrudniona.