Z życia wieluńskich kombatantów

Wieluńscy kombatanci zrzeszeni w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Wieluniu spotkali się 12 września na zebraniu sprawozdawczo – informacyjnym. Na zebranie do Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprosił Zarząd Koła. Przybyli na nie oprócz członków zaproszeni goście: Andrzej Stępień – starosta wieluński, Andrzej Chowis – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Krzysztof Owczarek – przewodniczący Rady Powiatu, Henryk Strózik – członek Zarządu Okręgu Związku Kombatantów w Sieradzu, Dariusz Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, Włodzimierz Kamiński – kierownik warsztatów przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza, Chór Senioralny „Melodia”, media.

Chór Senioralny „Melodia” z dyrygentem Janem Sarowskim i akompaniatorem Januszem Kawulą wykonał wiązankę pieśni patriotycznych, a wśród nich: Ułan i dziewczyna, Szara piechota, Rota, O Panie, któryś jest na niebie (modlitwa obozowa), Za Niemen hen precz, Deszcz jesienny deszcz, Gdy na śpiący Wieluń.

        

Po zakończonym koncercie Henryk Szymański – Prezes Koła- przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017. Oto kilka cyfr: Na początku roku 2017 Koło liczyło 153 członków, w tym 86 zwyczajnych i 67 podopiecznych. Na końcu tego samego roku 141 członków, w tym 76 zwyczajnych i 64 podopiecznych, 1 nadzwyczajny i 10 wspierających.  Od 31 maja 2017 roku kołem kieruje Zarząd w składzie: Henryk Szymański – Prezes, Ignacy Kołaczek – Wiceprezes, Tadeusz Patyk – sekretarz, Adam Konieczny – Skarbnik, Kubis Aniela, Kucharski Antoni, Parzyjagła Halina, Skiba Anna, Strózik Henryk (członkowie). Zarząd odbył 6 zebrań protokołowanych, w tym jedno wyjazdowe, brał udział w uroczystościach organizowanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd miasta oraz Zarząd Okręgowy …

O stanie finansowym Koła poinformowała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (odczytał Prezes).Sprawozdanie zakończono podziękowaniami dla wszystkich wspierających działalność Koła, a byli nimi: Andrzej Stępień i oddział organizacyjny Starostwa, Andrzej Chowis, Magdalena Majkowska, Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia, Dariusz Kowalczyk, Włodzimierz Kamiński, Karolina Kik ( opiekuje się młodzieżowym pocztem sztandarowym), Jan Książek – dyrektor MZW, pracownicy MZW, Chór „Melodia”, media.