XX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zadziwia mnie lub zachwyca” rozstrzygnięty

W dniu 14.02.2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu dokonano uroczystego podsumowania i wręczenia nagród w XX jubileuszowej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Zadziwia mnie lub zachwyca”. Podsumowania dokonały nauczycielki plastyki panie Jolanta Łuczak i Jadwiga Rosołowska. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili instrumentaliści przygotowani przez pana Zbigniewa Szpikowskiego: Maria Stasiak, Marcin Krawczyk i Kacper Smugowski oraz wokalistki przygotowane przez panią Zofię Szpikowską -Maja Ciach, Ada Włodarczyk i Hania Włodarczyk.

Protokół z posiedzenia zespołu jurorów w dniu 5 lutego 2019 r. oceniającego prace plastyczne, które napłynęły na XX Jubileuszowy wojewódzki konkurs plastyczny, pt. „Zadziwia mnie lub zachwyca” ogłoszony przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Zespół w składzie:

1.Jadwiga Rosołowska-emerytowany nauczyciel plastyki
2.Jolanta Łuczak -nauczyciel plastyki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu
3.Zofia Szpikowska –wicedyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu
stwierdza, że na konkurs plastyczny napłynęły 133 prace.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać równorzędne nagrody, jak niżej:

kategoria: przedszkola (od 5 – 6 lat):
1. Kamila Ścigała, kl. 0 – SP w Toporowie,
2. Kornelia Płuska – Oddział Przedszkolny przy SP im. W. Bełzy w Bieniądzicach,

kategoria: szkoły podstawowe, kl. I-III:
1. Maria Pakosz, kl. II – MDK w Aleksandrowie Łódzkim,
2. Zofia Słowikowska, kl. II – MDK w Aleksandrowie Łódzkim,
3. Jasmina Mielczarek, kl. II – Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi,
4. Stefan Jurdziński, kl. II – PMDKiS w Wieluniu,
5. Kacper Drop, kl. I – PPMDKiS w Wieluniu,
6. Jakub Jurczyk, kl. I – PMDKiS w Wieluniu,
7. Zofia Lekki, kl. II – PMDKiS w Wieluniu,

kategoria: szkoły podstawowe, kl. IV – VI:
1. Maja Dydyna, kl. V – ZSS im. W. S. Reymonta w Pątnowie,
2. Martyna Tabaczyk, kl. V – SP w Sieńcu,
3. Łukasz Stanisławski, kl. IV – MDK w Aleksandrowie Łódzkim,
4. Marlena Jaglińska – SP im. M. Konopnickiej w Białej,
5. Julia Drop, kl. VI – PMDKiS w Wieluniu,
6. Marta Józala – PMDKiS w Wieluniu,
7. Amelia Głąb, lat 11 – PPMDKiS w Wieluniu,

kategoria: szkoły podstawowe, kl. VII, VIII oraz kl. III gimnazjum:
1. Karolina Michalska, kl. VIII – SP w Nowej Iwicznej,
2. Igor Stefaniak, kl. VIII – Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi,
3. Oliwia Mielczarek, kl. VII – SP w Sieńcu,