XVIII Ogólnopolska Wystawa Królików  Rasowych w Wieluniu

21 i 22 stycznia 120 wystawców  zaprezentowało 1027 królików z całej Polski oraz sąsiedniej Słowacji i Litwy. Wystawa to już  tradycja  naszego miasta.  Zorganizował  ją Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Atrakcją XVIII Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi, budzącą zainteresowanie dorosłych i dzieci, były sallandry, termondzkie białe, burgundzkie, wiedeńskie, karzełki.

Uroczystego otwarcia dwudniowej imprezy dokonali: prezes Wieluńskiego Związku Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Krzysztof Wróbel, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wieluniu Magdalena Szydło.

Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej powstał 15 listopada 2003 r. Pierwsza Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi została zorganizowana w Rudzie koło Wielunia z inicjatywy miejscowych hodowców oraz władz miasta Wielunia. Wszystkie następne wystawy odbywały się już w samym Wieluniu z dwuletnią przerwą z powodu pandemii.

Od samego początku istnienia związku do dnia dzisiejszego prezesem jest Krzysztof Wróbel. Uczestnikami wieluńskiej wystawy mogli być wszyscy hodowcy królików rasowych a wystawiane zwierzęta musiały być zdrowe, czyste rasowo i prawidłowo oznakowane. Hodowcy musieli przedstawić również świadectwo lekarza weterynarii o szczepieniach przeciwko myksomatozie i pomorowi.

Zwycięzców XVIII Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi ogłoszono 22 stycznia. Dla wszystkich zwycięzców w danych kategoriach przygotowano pamiątkowe puchary.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Starosty Wieluńskiego Marka Kielera, Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy i Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

       

       

       

       

Ewa Misiak – Kocham Wieluń