XIX edycja Festiwalu Piosenki Optymistycznej i Turystycznej w PMDKiS w Wieluniu

Do udziału w Festiwalu  zgłosiło się 75 wykonawców. Przesłuchania odbyły się 21 marca w dwóch kategoriach – zespoły oraz podzieleni   na podkategorie wiekowe  soliści. Zgłoszenia na festiwal napłynęły m. in. z powiatu wieluńskiego, złoczewskiego, pajęczańskiego i kłobuckiego. W festiwalu wzięło udział 65 wykonawców w kategoriach indywidualnych i 9 podmiotów w kategoriach zespoły. W imieniu organizatorów nagrody i wyróżnienia wręczało powołane Jury oraz pan Henryk Wojcieszak – członek zarządu Powiatu Wieluńskiego.

Jury obradowało w składzie:

Dorota Staszak – nauczyciel muzyki, pracownik Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,

Justyna Glinkowska – nauczyciel muzyki, konsultant metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,

Magdalena Wicher – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Podczas konkursu jury oceniało jakość wykonania czyli czystość intonacyjną, dykcję i rozumienie tekstu, dobór repertuaru tzn. piosenki dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika oraz ogólny wyraz artystyczny czyli pomysłowość prezentacji, aktorstwo i sugestywność, dowcip i poczucie humoru.

Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej ma na celu prezentację umiejętności wokalnych młodych wykonawców, zachęcenie wykonawców i nauczycieli do poszukiwań utworów wesołych, wywołujących uśmiech i radośnie nastrajających. Festiwal ma również na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży piosenek o tematyce turystycznej i integrację środowisk szkolnych z terenu powiatu wieluńskiego i powiatów ościennych.

Koordynatorem festiwalu był kierownik działu artystycznego w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Jakub Jurdziński. Organizatorem festiwalu był, wzorem lat ubiegłych, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu wraz ze Starostą Wieluńskim i Zarządem Jurajskiego Oddziału PTTK w Wieluniu.

Za najlepsze wykonania piosenek przyznane zostały miejsca, za które laureaci otrzymali statuetki. Jurorzy przyznali również wyróżnienia, za które wręczone zostały dyplomy. Wszyscy wykonawcy otrzymali również dyplomy za uczestnictwo. Wyniki zawodów z poszczególnych kategorii znajdują się na stronie internetowej PMDKiS w Wieluniu – tutaj.

 

                                  

 

 

 

 

 

tekst: Ewa Misiak – Kocham Wieluń,

fot. PMDKiS w Wieluniu