XIII Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości

„ Strategia i innowacje w firmie – praktyczne wprowadzanie zmian”

Już po raz trzynasty w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu odbył się Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości. Tytuł tegorocznego Turnieju zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu brzmiał „Strategia i innowacje w firmie – praktyczne wprowadzanie zmian”. W Turnieju wzięło udział 25 uczniów z wieluńskich szkół: I LO im. Tadeusza Kościuszki, II LO im. Janusza Korczaka, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół nr 3. Turniej połączony był z podpisaniem Listu Intencyjnego o Współpracy i o Uruchomieniu Branżowej Szkoły I Stopnia Klasy Patronackiej ZUGIL S.A. w Zawodzie Operator Obrabiarek Skrawających.

Spotkanie rozpoczął Dariusz Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkół nr 2. Powiedział on m.in., że szkoła, którą kieruje chce być szkołą społecznie użyteczną, stąd kolejna klasa patronacka ( istnieją już dwie klasy patronackie – klasa patronacka Wielton i klasa patronacka Ania), teraz dołączy do nich klasa patronacka ZUGIL S.A. List Intencyjny podpisali:  Andrzej Stępień, Marek Kieler, Maciej Lityński, Sebastian Kliciński.  O tym jak ważna jest nowoczesna edukacja wychodząca naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy mówili starosta Andrzej Stępień, burmistrz Paweł Okrasa, prezes ZUGIL S.A. Maciej Lityński.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów i upominków uczestnikom XIII Turnieju Wiedzy z Przedsiębiorczości oraz nagród laureatom. Zostali nimi: Mateusz Marzec – uczeń I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, zdobywca I miejsca, Michał Polewiak – uczeń Zespołu Szkół nr 1, zdobywca II miejsca i Ambroży Adamski – uczeń Zespołu Szkół nr 2, zdobywca III miejsca.