XII Sejmik Wiejskich Teatrów Amatorskich w Ożarowie

Ostatni dzień czerwca i pierwszy dzień lipca 2018 r. to dwa dni potyczek teatralnych amatorskich teatrów wiejskich w Ożarowie. Na XII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, zorganizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej (TKT) w Warszawie, Gminę Mokrsko, Gminną Bibliotekę Publiczną w Mokrsku, Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy w Ożarowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Ożarowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Ożarowie, Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie, w pierwszym dniu Przeglądu spotkali się: Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy z Ożarowa, który na rozpoczęcie Sejmiku zaprezentował się w koncercie piosenek ludowych, przedstawiciele Zespołu „Włościanie” z Chotowa – Zbigniew Kryściak i Paulina Wyrębak z monologami „Wizyta u doktora” i „Zamiary cioci Kasi”, Dziecięcy Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa z widowiskiem obrzędowym „Majowe” wg scenariusza i w reżyserii Wandy Majtyki, Teatr Bezdomny im. B. Hrabala z Żarowa z widowiskiem „Manko”, Twój Teatr. Teatr Dorosłych z Praszki z dwoma spektaklami – „Biuro matrymonialne” i „Kluczyk”, Zespół „ Włyniaki Bis” z Włynia z widowiskiem
„We Włyniu”, Towarzystwo Kobiet Aktywnych z Sokolnik z przedstawieniem „Przesądy i zabobony z chłopskiej chaty” (na Sejmiku po raz pierwszy) i na zakończenie dnia Teatr Zza Boru z widowiskiem „Cztery bliźniaczki”. Drugiego dnia ze swoimi popisami wystąpiły: Strojecka Grupa „Klepisko” z widowiskiem „Piotr”, Teatr sPokoleń z Dobronia ze sztuką Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” (na Sejmiku po raz pierwszy) i po raz drugi z koncertem piosenek ludowych zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa. Narratorem spotkania był poeta wieluński Maciej Bieszczad. Rozpoczynając  Sejmik powiedział: ta dwunastoletnia, bogata tradycja sejmikowych spotkań teatralnych stwarza w dalszym ciągu możliwość prezentacji dorobku poszczególnych zespołów poza własnym, lokalnym środowiskiem, inspiruje do umiejętnego korzystania z tradycji kultury ludowej, daje możliwość pokazania widowisk przygotowanych w różnorodnych formach wypowiedzi, wysłuchania oceny profesjonalnego jury i przyjęcia wskazówek do realizacji kolejnych przedstawień.

Patronatem imprezę objęły: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kwartalnik „Scena”, Wieluńskie Centrum Reklamy Graffiti, Werona Wieluń. Patronat medialny sprawowały: Radio Ziemi Wieluńskiej „Kulisy Powiatu”.

Widowiska, zabiegi reżyserskie i popisy aktorów oceniała Komisja Artystyczna w składzie: prof. dr hab. Lech Śliwonik – teatrolog, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i folklorystyki Katarzyna Smyk z UMCS w Lublinie, dr hab. Edward Wojtaszek – reżyser, tłumacz, wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Uwagi, poszczególnym zespołom, komisja przekazywała tuż po prezentacji.

 

 

 

Ocenę całości Sejmiku jury przedstawiło na zakończenie. Podsumowując całość Sejmiku, organizację, zaprezentowane widowiska, członkowie jury powiedzieli: obejrzeliśmy dziesięć widowisk, trzy z nich – „Majowe”, „ Przesądy i zabobony z chłopskiej chaty” oraz gawędy „Wizyta u doktora” i „Zamiary cioci Kasi” to widowiska obrzędowe, pozostałe to przedstawienia teatralne i wielka różnorodność reżyserskich propozycji. Jednakże, jak zauważył dr Edward Witaszek, nie wszystkie sztuki były dobrane na miarę aktorów, dlatego w przyszłości (tu uwaga dla reżyserów) należy przed wyborem sztuki postawić sobie trzy podstawowe pytania:, co?, Po co?,  Jak?, i pamiętać, że na scenie najważniejszy jest aktor, a teatr to zwierciadło rzeczywistości i gra wyobraźni dla tych, co na scenie i dla tych, co na widowni…

 

 

 

  

Które z trzech przedstawionych widowisk obrzędowych zdobędzie największe uznanie?  Na to trzeba poczekać. Ważne jednak jest, że idea Sejmiku i spotkania w Ożarowie żyją i za rok odbędzie się kolejny XIII Sejmik Teatrów wiejskich w Ożarowie.