XI Edycja Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS

XI Edycja Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS i Chorobach Przenoszonych Drogą Płciową

Konkurs, który odbywał się pod patronatem honorowym Starosty Wieluńskiego, był skierowany do uczniów szkół ponagimnazjalnych z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, oleskiego, kłobuckiego, pajęczańskiego. Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieluniu, Katolickie Liceum ogólnokształcące SPSK w Wieluniu, Izabela Szeląg – nauczyciel biologii. Partnerzy konkursu to: Społeczne Collegium Oświatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Uniwersytet Łódzki Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii dr Iwona Słowińska, Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie.

Celem konkursu było: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków psychoaktywnych, alkoholu oraz ryzykownych zachowań młodzieży, podniesienie poziomu wiedzy na temat AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową wśród młodzieży, promowanie postaw tolerancji i pomocy wobec osób zarażonych wirusem HIV, kształtowanie postaw ukierunkowanych na odpowiedzialność za zdrowie swoje i najbliższych.

Na apel organizatorów odpowiedziało 11 szkół z Wielunia, Złoczewa, Działoszyna, Wieruszowa, Gorzowa Śląskiego, Krzepic. W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 232 uczniów, w etapie międzypowiatowym 52. Jury konkursu przyznało 3 nagrody za miejsca I, II, III oraz jedno wyróżnienie.

I miejsce – Wiktoria Parzybut, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Wieluniu

II miejsce – Błażej Heik, Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim

III miejsce – Klaudia Szymańska, I LO w Wieluniu

Wyróżnienie – Adam Płonka, I LO w Wieluniu

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Dla szkół przygotowano dyplomy za udział, nauczycielom podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Konkurs sfinansowano ze środków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Wieluniu oraz Starosty Wieluńskiego. Nagrody główne zostały ufundowane przez Społeczne Collegium Oświatowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 3 grudnia w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Wieluniu. Udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród wzięli: Barbara Sułkowska – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wieluniu, dr Iwona Słowińska – wykładowca z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, Izabela Szeląg – nauczyciel biologii, Małgorzata Zygmunt – w imieniu Starosty Wieluńskiego, Anna Przybylska – członek Zarządu SPSK, dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie, nauczyciele – koordynatorzy z poszczególnych szkół biorących udział w konkursie, Katarzyna Okoń, Małgorzata Komar – pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieluniu. Wręczenie nagród poprzedziły krótkie okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości oraz krótka i refleksyjna część artystyczna (monolog i piosenki) przygotowana przez młodzież, mówiąca o tolerancji i zrozumieniu wobec ludzi zakażonych, czasami nie z ich winy oraz o poszanowaniu życia.

Finałem uroczystości była wspólna fotografia uczestników i organizatorów.