Wystawa Rycerz, szlachcic, ziemianin… podobieństwa i różnice w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

11 stycznia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się briefing prasowy, na którym historyk Marek Gogola zaprezentował nową wystawę historyczną Rycerz, szlachcic, ziemianin… podobieństwa i różnice.  Ekspozycja, której p. Marek jest kustoszem, przedstawia charakterystykę warstw i stanów społecznych, które na przestrzeni wieków stanowiły elitę polskiego państwa i narodu, które podtrzymywały ducha i kulturę polską w czasach zniewolenia.

Prezentowana wystawa, zgodnie z tytułem, podzielona została na część poświęconą rycerstwu, szlachcie oraz warstwie ziemiańskiej i jest wizualnym zapisem ich ewaluacji. Jest także próbą pokazania podobieństw i różnic pomiędzy nimi, jakie zarysowały się na przestrzeni dziejów.

Wystawa sugeruje, że główne różnice między prezentowanymi stanami tkwią w rozwoju technologicznym, mniejsze w sferze wartości i ideałów, które przyświecały zarówno średniowiecznemu rycerzowi jak i staropolskiemu szlachcicowi czy XIX i XX – wiecznemu ziemianinowi. Tu widać ogromną zbieżność. Wartościami bliskimi wszystkim tym trzem warstwom społecznym były: wierność prawowitemu władcy, służba Ojczyźnie, obrona wiary przodków i honoru.

Wartości wyznawane i pielęgnowane przez wieki nie zaginęły, gdy Polska znalazła się pod zaborami i utraciła państwowość. Pielęgnowało je ziemiaństwo, które w dużej mierze wywodziło się z polskiej szlachty. Właśnie wtedy, pomimo braku formalnego obowiązku służby Ojczyźnie, ziemianie pielęgnowali w swych rodzinach patriotyzm, stawali najczęściej w pierwszym szeregu podczas wszelkich powstań narodowych i walk o utrzymanie niepodległości Polski w okresie II RP.

Wystawa wykorzystując przykłady poszczególnych osób oraz całych rodów z terenu ziemi wieluńskiej ukazuje przemiany siedzib rodowych, wyposażenia domostw, uzbrojenia, ubioru etc. Ukazuje również przykładowe aspekty życia codziennego, począwszy od czasów średniowiecza aż do końca II Rzeczypospolitej.

Ekspozycja będzie prezentowana do końca marca 2022 r. Tym, co na niej zaprezentowano przyciągnie nie tylko dorosłych, ale i najmłodszych miłośników historii Polski. Zachęcamy do zwiedzania. Warto!