Wręczenie zestawów ratownictwa przedmedycznego jednostkom OSP z województwa łódzkiego

4 listopada br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się uroczyste przekazanie zestawów ratownictwa przedmedycznego jednostkom OSP z terenu województwa łódzkiego. Na spotkaniu, które prowadził Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS  w Łodzi byli obecni: Rafał Ambrozik – senator RP, Grzegorz Lorek – poseł na Sejm RP, Grzegorz Wojciechowski – poseł na Sejm RP, Tadeusz Woźniak – poseł na Sejm RP, Waldemar Wojciechowski – radny Sejmiku Województwa łódzkiego, Krzysztof Skowroński – Wójt Gminy Zduny, starszy brygadier Zbigniew Łyszkowicz – zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz przedstawiciele 11 ochotniczych straży pożarnych z województwa łódzkiego.

Wręczenie toreb 11 jednostkom ochotniczych straży pożarnych było możliwe dzięki realizacji porozumienia z 23 grudnia 1999 r. pomiędzy Prezesem KRUS a Prezesem Zarządu Głównego OSP Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedmedycznego w rejonach wiejskich. Należy podkreślić, że po zaopatrzeniu danej jednostki OSP w zestaw ratownictwa przedmedycznego, staramy się z nią współpracować, w celu zwiększenia skuteczności działania systemu ratownictwa w rejonach wiejskich m.in. poprzez udział strażaków w szkoleniach organizowanych przez KRUS. Warto podkreślić, że rokrocznie na terenie naszego województwa podejmowanych jest ponad 250 interwencji z wykorzystaniem zestawów ratownictwa ufundowanych przez KRUS.

Przekazanie toreb jednostkom OSP to jedno z wielu działań na rzecz mieszkańców wsi, które podnosi bezpieczeństwo rolników i ich rodzin. Przypomnijmy, że sztandarowymi działaniami KRUS na rzecz zapobiegania wypadkom przy prac rolniczej są szkolenia i spotkania, na których przekazywane są zasady bezpiecznej pracy. Kolejną formą, mająca wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy rolników są konkursy wiedzy o bhp, wśród nich m.in. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i konkurs plastyczny dla dzieci pn. Bezpiecznie na Wsi.

Od 2000 roku Kasa rozdysponowała na terenie województwa łódzkiego 135 zestawów ratownictwa przedmedycznego. Jednostki OSP, które 4 listopada 2021 roku otrzymały torby ratownictwa przedmedycznego:

Lp.
jednostka OSP
gmina
1. OSP w Drobnicach Osjaków
2. OSP w Gazomi Starej Moszczenica
3. OSP w Jedlnie Drugim Ładzice
4. OSP w Lipiczu Klonowa
5. OSP w Łyszkowicach Łyszkowice
6. OSP w Magdalenowie Szczerców
7. OSP w Mokrej Lewej Skierniewice
8. OSP w Ujeździe Ujazd
9. OSP w Unikowie Złoczew
10. OSP w Wyszanowie Wieruszów
11. OSP w Złakowie Borowym Zduny

     

     

Przemysław Kraska

kierownik referatu

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI

SAMODZIELNY REFERAT PREWENCJI, REHABILITACJI I ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO