Wizytacja biskupia w Zespole Szkoły i Przedszkola w Ożarowie

Parafia św. Marii Magdaleny w Ożarowie przeżyła w dniu 20 grudnia 2017 r. pierwszy dzień wizytacji biskupiej. W tym dniu ks. bp Andrzej Przybylski odwiedził działający w Ożarowie Zespół Szkoły i Przedszkola. Wizytacja rozpoczęła się o godz. 9.00 uroczystą Eucharystią w kościele, potem przeniosła się do budynku szkoły. Oficjalne słowa powitania ks. bpa i zaproszonych gości: ks. proboszcza Sylwestra Rasztara, Wójta Gminy Mokrsko Pana Tomasza Kąckiego, Sekretarz Gminy Małgorzaty Stanek, Radnych Gminy Mokrsko z Ożarowa, Marka Pietrasa i Dariusza Dudzika, Komendanta Gminnego OSP – druha Jacka Politańskiego, rodziców – wygłosiła dyrektor szkoły Halina Gniłka. Oto słowa:

„Ekscelencjo, księże biskupie! Mam przyjemność powitać księdza biskupa w szkole w Ożarowie – jako naszego szczególnego Gościa. Czynię to w imieniu całej naszej społeczności – przedszkolaków, uczniów, rodziców, pedagogów i pracowników. Zapraszam do poznania, jak funkcjonuje dumna ze swoich tradycji, wspaniałej współpracy z parafią, pielęgnująca rodzimy folklor, a jednocześnie nowoczesna pełna najnowszych osiągnięć techniki, świadoma wyzwań obecnych czasów, placówka.

W trakcie spotkania uczniowie zaprezentowali wzruszającą opowieść „Prezent dla najbliższych” przygotowaną przez Barbarę i Krzysztofa Trzewików, według scenariusza Anny Salamon.

W rozmowie z uczniami, ks. biskup nie szczędził pochwał i słów uznania dla młodych artystów prezentujących swoje talenty wokalne, instrumentalne i aktorskie, nie szczędził też słów uznania dla pracy pedagogów. Przedszkolaki i brać uczniowska złożyli ks. biskupowi i wszystkim zebranym życzenia świąteczne i podarowali upominki, w tym upieczone własnoręcznie ciasteczka.

Ks. biskup dziękując za życzliwe przyjęcie, poświęcił budynek szkoły i udzielił błogosławieństwa wszystkim jego użytkownikom. W kronice szkoły napisał: „Na długo zapamiętam wizytę w szkole w Ożarowie – tutaj zaczęło się dla mnie tegoroczne Boże Narodzenie”

Informacje o szkole:

 Otwarcie szkoły powszechnej w Ożarowie datuje się na rok 1874.  W obecnym budynku szkoła istnieje od 1938r. to prawie 80 lat. W 1992r., dzięki staraniom rodziców, została rozbudowana, w tym roku, dzięki wsparciu Pana Wójta i Rady Gminy Mokrsko, przechodzi gruntowny remont: wymianę oświetlenia, centralnego ogrzewania, termomodernizację z nową nawierzchnią i ogrodzeniem. W swojej historii szkoła już przeżywała odwiedziny dostojnych przedstawicieli Kościoła, ostatnio, w 2007r., gościła ks. biskupa Jana Wątrobę.

Szkoła w Ożarowie osiąga najwyższe wyniki w nauczaniu, w konkursach przedmiotowych, muzycznych i sportowych. Dba nie tylko o rozwój intelektualny młodzieży, ale również o to by absolwenci byli ludźmi prawymi, o otwartym sercu, – aby ważniejsze dla nich było być niż mieć. W swej pracy pedagodzy kierują się słowami największego Polaka św. Jana Pawła II „ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”.  Stąd liczne akcje charytatywne na pomoc potrzebującym: zbiórki plastikowych nakrętek, rozprowadzanie cegiełek, udział ( po raz trzeci) w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, opieka nad grobami żołnierzy września, współpraca z lokalną społecznością: OSP, KGW, Zespołem Śpiewaczo- Obrzędowym, Orkiestrą dętą, biblioteką.

Zdjęcia z Archiwum Szkoły w Ożarowie