Wirtualny dyżur Burmistrza Wielunia

WIRTU@LNY DYŻUR BURMISTRZA WIELUNIA

W związku z ciągłymi obostrzeniami związanymi z obowiązującą sytuacją epidemiczną w kraju, wprowadzamy udogodnienia w kontakcie mieszkańców z Burmistrzem Wielunia, w sprawie zapytań, wniosków i skarg. Celem umożliwienia bezpośredniego zgłaszania spraw Burmistrzowi Wielunia, zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem:

– adresu mailowego BiuroBurmistrza@um.wielun.pl,

– wrzucania napisanych pytań do urny umieszczonej w Ratuszu, na parterze

– telefonicznie pod nr tel. 43/ 886 02 03.

Odpowiedzi na pytania Burmistrz będzie udzielał w formie wywiadu internetowego, umieszczonego na portalu społecznościowym Gminy Wieluń.

Urząd Miejski w Wieluniu