Wigilia Szkolna w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum SPSK w Wieluniu

Tradycyjna Wigilia Szkolna odbyła się 21 grudnia. Mottem jej były słowa: „Mały Bóg a wielki tak, wskazał nam do zbawienia szlak”. Za spotkaniem wigilijnym zatęskniła społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego i Technikum SPSK. Minęły już, bowiem 3 lata w czasie, których Wigilii nie organizowano.

Wigilię zorganizowała więc stęskniona za spotkaniem przyjaciół społeczność Liceum i Technikum Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu. Przybyło na nią 150 uczniów liceum i technikum, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu z prezesem Tomaszem Kulickim i wiceprezesem Karolem Tomczykiem  oraz absolwenci.

Do autentycznego przeżywania Wigilii w szkolnej wspólnocie zachęcały słowa C.K. Norwida:

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

Spotkania wigilijne rozpoczęła Anna Przybylska – dyrektor Szkoły, mówiąc: jest taki jeden dzień w roku i jest to Wigilia, dzień, kiedy ma się narodzić Bóg, by w sercach ludzkich zagościł pokój, by rozwiązały się wszystkie spory, by człowiek zaczął zauważać człowieka. Niech ta nasza szkolna Wigilia, Wigilia w szkolnej rodzinie, w roku 2022 przybliży nam Wigilię, na którą czekamy.

Były kolędy, spektakl zatytułowany „Światło” i konkursy. W spektaklu jedno wielkie przesłanie i przypomnienie, że współczesny zagoniony w chaosie świata człowiek, człowiek robiący karierę i pieniądze, potrzebuje czasami ciszy, ciepła i drugiego człowieka, którego zauważy bez przymusu, z którym zamieni słowo.  Zniknie wtedy uczucie permanentnego zimna. Jak to osiągnąć? Trzeba zatrzymać się i spojrzeć na światło płynące z Betlejem gdzie narodził się tak „ Wielki Bóg, który nie bał się być mały”,  Bóg, który wskazał człowiekowi zbawienia szlak, przywrócił nadzieję i miłość. Trzeba pamiętać upomina ks. Jan Twardowski: Coś, co jest blichtrem, co błyszczy i imponuje – zawala się. Prawdziwe wartości, niepozorne i przemilczane, jak miłość, dobroć – zostają na zawsze.

Za głębokie przesłanie widowiska oraz za wspólnie zaśpiewane kolędy podziękował prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu. Słowa życzeń przesłał także absolwent wicestarosta  wieluński  Krzysztof Dziuba.

Po spektaklu ksiądz prefekt Piotr Zieliński odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy” i pobłogosławił opłatki, które wychowawcy przekazywali swoim uczniom.  Wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem. W trakcie składania życzeń było wiele serdeczności i wzruszeń.

Spotkanie wigilijne zakończyło: rozwiązanie konkursów na najpiękniejszy klasowy, wigilijny stół i najpiękniej zaśpiewaną kolędę.

Tak przeżywana Szkolna Wigilia zapada uczniom w pamięć!