Wieluński Uniwersytet III Wieku ma 10 lat

8 grudnia 2016 r. zapisze się w kronikach Uniwersytetu III Wieku jako dzień jubileuszu. Uniwersytet świętował w tym dniu swoje dziesięciolecie działalności. Jego założycielem było Gminne Centrum Informacji w Wieluniu, powstał z inicjatywy Jadwigi Szromik i Alicji Belki przy wsparciu Burmistrza Wielunia, dziś działa w ramach Wieluńskiego Domu Kultury.

Celem stawianym przez założycieli było podtrzymanie sprawności intelektualnej i psychofizycznej słuchaczy. Słuchaczem mógł zostać każdy, kto dysponował wolnym czasem i chęcią działania. Zajęcia na uniwersytecie odbywają się w dwóch semestrach, studenci uczestniczą w lektoratach, zajęciach plastycznych (akwarelki), informatycznych, obcują ze sztuką, poznają kraj i świat poprzez liczne wycieczki…

W ramach uniwersytetu działa Koło Przyjaciół Poezji oraz Koło Robótek Ręcznych „- a-nitki”. Pracę Uniwersytetu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury (od lat Zofia Spaleniak), nad sprawami studentów czuwa Rada Słuchaczy, wybierana na początku każdego nowego roku akademickiego

Spotkanie jubileuszowe zgromadziło w sali widowiskowej Wieluńskiego Domu Kultury studentów przedstawicieli władz i zaprzyjaźnionych instytucji, stało się też okazją do podziękowań inicjatorkom Uniwersytetu i wszystkim mocno zaangażowanym w jego działalność. Były wspomnienia (przypomniano spotkanie założycielskie i pierwszy wygłoszony wykład), kwiaty, życzenia oraz 10 jubileuszowych tortów przygotowanych przez pracowników Wieluńskiego Domu Kultury.

Słuchacze i goście na uroczystościach jubileuszowych

Słuchacze i goście na uroczystościach jubileuszowych

Uroczystości jubileuszowe inauguruje Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury

Uroczystości jubileuszowe inauguruje Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury

10 tortów na 10 lat Uniwersytetu III Wieku

10 tortów na 10 lat Uniwersytetu III Wieku

Elementem szczególnym uroczystości jubileuszowych było spotkanie z Anną Marią Wesołowską, sędzią w stanie spoczynku, która wygłosiła wykład dotyczący trudnych spraw rodzinnych i nieletnich wchodzących w konflikt z prawem.  Prelegentka wiele uwagi poświęciła profilaktyce, znajomości prawa w społeczeństwie, czytelności prawa (jasne określenia, co jest wygłupem, a co przestępstwem i co za każde z nich grozi nieletnim). Przeraża, mówiła prelegentka, że młodzież nie dostrzega różnic między wygłupem a przestępstwem (zatarcie granic). Stąd propozycja lekcji wychowawczych w sądach, miejscach gdzie rozpatruje się sprawy przestępstw nieletnich, tworzenie kącików prawnych w szkołach, instalowanie „skrzynek korczakowskich”. Wszystko to szeroko rozumiana profilaktyka, którą należy stosować już w przedszkolach, miejscach, gdzie dzieci jeszcze po imieniu nazywają dobro i zło … Rozmawiać należy także z młodymi rodzicami, którzy w wielu przypadkach kształtują i wzmacniają postawy roszczeniowe…

Przed słuchaczami sędzia Anna Maria Wesołowska

Przed słuchaczami sędzia Anna Maria Wesołowska

Po wykładzie Anny Marii Wesołowskiej

Po wykładzie Anny Marii Wesołowskiej