„Wieluńska Golgota”

„Wieluńska Golgota”  to  miejsce pamięci znajdujące się na terenie dawnego kościoła farnego p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Sienkiewicza w Wieluniu. Składa się ono z tabliczek z nazwiskami mieszkańców ziemi wieluńskiej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, w tym podczas bombardowania Wielunia 1 września 1939 r.  Pierwsze tabliczki uroczyście poświęcono 1 września 2009, ostatnie  1 września 2018 roku.  Co roku przybywają kolejne, tak będzie i w roku 2019.  Od 1 sierpnia 2019 na stronie www.muzeum.wielun.pl zostanie aktywowana zakładka „Wieluńska Golgota”.  Dzięki niej będzie można  wirtualnie obejrzeć wszystkie tabliczki znajdujące się  na ruinach wieluńskiej fary.