Wielunianie protestują przeciwko inwazji Rosji na Ukrainie

Wraz z agresją Rosji na Ukrainę rozpoczęła się w całej Polsce fala protestów przeciwko tej wojnie. Wśród protestujących nie zabrakło  mieszkańców Wielunia. Wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka spotkali się w parku im. Żwirki i Wigury przy pomniku Wojciecha Siudmaka „Wieczna Miłość” . Spotkanie odbywało się pod hasłem „Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami”.

Spotkania „Solidarni z Ukrainą”  odbyły się wieczorami: najpierw w czwartek 24 lutego a następnie w piątek 25 lutego. Były to ciche spotkania gdzie Wielunianie trzymali wydrukowane napisy na barwach narodowych Ukrainy, m.in. „Jesteśmy z Wami”, „Solidarni z Ukrainą” i „Wieluń solidarny z Ukrainą”.

Wieluńskie cykliczne akcje „Solidarni z Ukrainą” to czas gdy mieszkańcy, którzy nie godzą się na nienawiść, wojnę i krzywdę drugiego człowieka, wymienili się spostrzeżeniami na temat ostatnich tragicznych wydarzeń u naszych wschodnich sąsiadów oraz na temat pomocy jaką serwuje uchodźcom zarówno powiat jak i gmina Wieluń.

Szczegółowo o niesionej pomocy mieszkańcom Ukrainy oraz zbiórkach pieniędzy i darów pisaliśmy w naszym artykule – tutaj i tutaj. Kolejny protest zaplanowany został przez organizatorów na niedzielę 27 lutego na godz. 16:00, również w parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu przy pomniku Wojciecha Siudmaka „Wieczna Miłość”.

     

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń