Wieluń uczcił 75. rocznicę Powstania Warszawskiego

1 sierpnia mieszkańcy Wielunia, tak jak mieszkańcy wielu innych miast, miasteczek i wsi uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, największego zrywu zbrojnego podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, powstania, które miało trwać krótko, a trwało 63 dni ( 1 VIII – 3  X 1944 r.).

Dokładnie o godz. 17.00, w godzinę „W”, w Wieluniu, przez jedną minutę wyły syreny. Zebrani na placu przy pomniku Jana Pawła II, przy którym wartę honorową trzymali harcerze, przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, kombatanci, harcerze z 5 Szczepu Harcerskiego „Piątka”, 4 WWDH „Watra”, dzieci z kolonii w Załęczu i mieszkańcy Wielunia zastygli w ciszy, oddając w ten sposób hołd poległym powstańcom i pomordowanym mieszkańcom Warszawy.

Po uroczystym wciągnięciu flagi na maszt został odśpiewany Hymn. Po czym, o Powstaniu Warszawskim i Batalionie „Parasol” opowiedział Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej. O Powstaniu mówili także Paweł Okrasa, Burmistrz Wielunia oraz Paweł Rychlik i Piotr Polak, Posłowie na Sejm RP.

W dalszej części uroczystości zespół 5 Szczepu Harcerskiego „Piątka” zaśpiewał kilka piosenek powstańczych, w tym „Harcerskie ideały”, „Miasto”, „Kocham wolność”, „Dziewczyna z granatem”… W śpiewie towarzyszyli zespołowi uczestnicy uroczystości zaopatrzeni przez harcerzy w teksty piosenek.

Po koncercie odbył się Apel Pamięci. Do Apelu wezwano wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego, którzy przez 63 dni w nierównej walce walczyli o swoją wolność, o wolność Warszawy i wolność Polski.

Przyszedł czas na złożenie biało-czerwonych wiązanek kwiatów. Wiązanki u stóp św. Jana Pawła II złożyli kombatanci, przedstawiciele władz, harcerze, przedstawiciele duchowieństwa, podopieczni Domu Pomocy w Skrzynnie.

Uroczystości wieluńskie zakończyła koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny w kolegiacie wieluńskiej. W koncelebrze ks. Konrad Cygan i ks. prałat Marian Stochniałek. W intencji poległych powstańców Eucharystię odprawił ks. Marian Stochniałek. On też wygłosił homilię.

Na zakończenie Eucharystii ks. Marian Stochniałek podziękował Gminie Wieluń i harcerzom za zorganizowanie uroczystości rocznicowej.