Wieluń pamiętał….

Uroczystości związane z 1 września i upamiętnieniem tragedii mieszkańców Wielunia rozpoczął Bieg Jedności i Pojednania w niedzielę 26 sierpnia. 31 Sierpnia, jak co roku, w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej, po spotkaniu kombatantów z uczestnikami Biegu Pamięci Wieluń – Polska Nowa Wieś – Wieluń, z Muzeum Ziemi Wieluńskiej wyruszyła sztafeta biegowa.  Biegli w niej obok siebie uczniowie szkół wieluńskich i uczniowie z Osterburga. W tym samym dniu, w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się prezentacja wystaw: „735 zabytków na 735-lecie Wielunia” i „Wieluń miastem pokoju i pojednania”. O godz. 17.00, tego samego dnia, na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem został zapalony Znicz Pokoju i Pojednania, a wieczorem, w kolegiacie wieluńskiej odbył się koncert, na który w ramach obchodów 79. Rocznicy wybuchu II wojny światowej zaprosił Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Koncert  „Requiem d- moll” Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonała Radomska Orkiestra Kameralna pod dyr. Dawida Bera oraz Chór Kameralny Vivid Singers z solistami: Małgorzatą Syrek, Sylwestrem Smulczyńskim, Pawłem Erdmanem i Patrycją Krzeszowską – Kubit. Każdy fragment muzyczny poprzedzał fragment Apokalipsy św. Jana, czytany przez dwóch lektorów. Koncert swoją obecnością zaszczycili: ks. bp Andrzej Przybylski, kapłani wieluńscy, przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, goście z Osterburga, pan Wojciech Siudmak i liczni mieszkańcy Wielunia

      

      

1 września, uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o 4.40 rano pod pomnikiem upamiętniającym ofiary bombardowania szpitala Wszystkich Świętych na ul. Piłsudskiego przekazaniem Ognia Pokoju i Pojednania, przez uczestników Biegu Pamięci sztafecie biegowej z Ostrzeszowa, Burzenina i Sieradza i spektaklem zatytułowanym „Impresja wrześniowa” w reżyserii Elżbiety Kalińskiej, w wykonaniu Teatru Ognia Nam Tara oraz uczniów wieluńskich szkół.

    

Tu odbył się Apel Poległych. Słowa okolicznościowe wygłosili Paweł Okrasa – burmistrz Wielunia, Andrzej Stępień – starosta wieluński, Adam Kwiatkowski – podsekretarz stanu z kancelarii prezydenta RP, Piotr Matuszewski – poseł na Sejm RP, ks. bp Andrzej Przybylski, który powiedział m.in.: „ Wojna nie zaczęła się w Wieluniu, w Tczewie , na Westerplatte, ona tu i tam wybuchła. Wojna zaczęła się dużo wcześniej, wojna zaczęła się w ludzkich sercach, w sercach w których nie było Boga, była pustka, dlatego módlmy się za jej ofiary”. Wszystkie słowa kierowane do uczestników uroczystości kończyło zawołanie „Nigdy więcej wojny”!

      

       

       

 

Podobne słowa zostały wypowiedziane o g odz . 15: 00 w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, gdzie odbyło się spotkanie z Janem Tyszlerem, autorem książki „Wieluń i pamięć”, świadkiem bombardowania Wielunia. We wstępie Autor napisał: „Naród niemiecki wydał dla dobra ludzkości całą plejadę geniuszów: wielkich artystów, muzyków, kompozytorów, budowniczych katedr, poetów i literatów, fizyków, konstruktorów i wynalazców. Naród filozofów! Ten naród wydał także na nieszczęście ludzkości takie kanalie, jak Adolf Hitler i jego Parteigenosse i takie, jak ten lotnik, który wybrał sobie łatwy cel – czerwony krzyż w białym kole na dachu wieluńskiego szpitala. Nigdy więcej wyjących syren nad ludzkimi domostwami. Nigdy więcej nienawiści pomiędzy naszymi narodami. Nie wieder Krieg!

        

Uroczystości wieluńskie zakończyła Msza Św. na odrestaurowanych fundamentach wieluńskiej fary. Celebrował ja ks. abp Wacław Depo. Tu też padły słowa o  zaślepionych butą twórców nazizmu i komunizmu,  ludzi odrzucających Boga, a nawet stawiających się na równi z Nim, ludzi siejących zamęt i wojnę. Odwołując się do wydarzeń z historii Polski  ks. abp przywołał postawę Jana III Sobieskiego, zwycięskiego króla spod Wiednia, który napisał do swej żony: „Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”, bo przecież tak naprawdę animatorem zwycięstw i klęsk jest Bóg. Bogu zawierzmy więc nadzieję na pokój i na jedność Polaków. Bogu powierzajmy świętą sprawę pokoju, zakończył. Po zakończonej Eucharystii ks. abp złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary bombardowania Wielunia i poświęcił kolejne 10 tablic na „Wieluńskiej Golgocie” .

         

 

Zdjęcia – Ewa Misiak – Kocham Wieluń