Wieluń pamięta

II wojna światowa przyniosła jedną z największych tragedii w dziejach miasta. 1 września 1939 r. o godzinie 4.40 hitlerowska Luftwaffe dokonała barbarzyńskiego nalotu na bezbronne miasto. Zginęło około 1200 mieszkańców, 75% zabudowy miasta legło w gruzach. Nalotów nic nie usprawiedliwiało, gdyż w Wieluniu nie stacjonowały żadne oddziały wojska. W czasie okupacji Wieluń znalazł się na terenach wcielonych do III Rzeszy, w tzw. Kraju Warty (Warthegau). W latach 1941 – 1942 funkcjonowało w nim getto dla ludności żydowskiej. W czasie okupacji Wieluń był ośrodkiem konspiracji Armii Krajowej. Wyzwolony został 18 stycznia 1945 roku.

Program obchodów 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu

Program obchodów 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu