„Wieluń 1 września 1939. Przerwana historia”- wystawa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

2 kwietnia 2019 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otwarto wystawę pt.  „Wieluń 1 września 1939 . Przerwana historia”, przygotowaną przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Na otwarcie wystawy do Gdańska udała się wraz z muzealnikami delegacja Urzędu Miejskiego na czele z wiceburmistrz Joanną Skotnicką-Fiuk, Przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Akuliczem i sekretarz Magdaleną Majkowską.

Wystawa ukazuje zjawisko zniszczenia Wielunia, a także tragedię jego mieszkańców po nalotach niemieckich bombowców w pierwszych minutach II Wojny Światowej, w dniu 1 września 1939 roku.

Ekspozycję składającą się prawie z 40 fotografii ukazujących zniszczenie miasta otworzyli, wraz z dyrektorem MIIWŚ dr. Karolem Nawrockim, wiceburmistrz Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu Jan Książek, badacz okresu II wojny światowej prof. Tadeusz Olejnik, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Akulicz i sekretarz Magdalena Majkowska.

– Westerplatte i Wieluń to zupełnie inne symbole. Westerplatte to symbol postawy polskich żołnierzy i archetypów polskich postaw w czasie II wojny światowej a Wieluń to symbol wojny totalnej, totalnego zniszczenia poprzez bombardowanie śpiącego miasta – mówił podczas otwarcia wystawy Karol Nawrocki,  dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dyrektor Jan Książek podziękował za ekspozycję w miejscu tak ważnym i symbolicznym, jeśli chodzi o tematykę II wojny światowej. Będzie ją można oglądać do 31 maja.

– Muzeum II Wojny Światowej to przystań pamięci dla wszystkich tych, którzy przybywają z całego świata po to, aby zobaczyć ogrom  tragedii cywilów oraz męstwo i bohaterstwo żołnierzy. Symbolika Wielunia jest ważna nie tylko dla jego mieszkańców, ale jest ważna, bo pokazuje okrucieństwo wojny. To tu ginęły pierwsze dzieci i pacjenci wieluńskiego szpitala – podkreślał Jan Książek, który wspólnie z prof. Tadeuszem Olejnikiem po oficjalnym otwarciu oprowadzał po wystawie.

Delegacja z Muzeum Ziemi Wieluńskiej podczas pobytu w Gdańsku zapaliła znicz na Cmentarzu Poległych Obrońców Westerplatte.

 

 

 

 

Źródło: Muzeum Ziemi Wieluńskiej