Wielka Gala Tańca zakończyła projekt”Taniec łączy pokolenia”

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy ,,Razem” ze Skrzynna zorganizowało cykl warsztatów tanecznych w ramach projektu „Taniec łączy pokolenia” prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów.

W dziesięciu ośrodkach kultury,  na terenie trzech powiatów – wieluńskiego, sieradzkiego i wieruszowskiego -w czasie od września do grudnia odbywały się warsztaty, w których uczestniczyło ponad 150 osób. Warsztaty odbywały się w różnych grupach wiekowych, począwszy od dzieci i młodzieży a skończywszy na dorosłych i seniorach. W projekcie uczestniczyły osoby z ośrodków kultury i szkół jak i DPS w Skrzynnie oraz SOSW w Gromadzicach.

Projekt zakończyła Wielka Gala Tańca w wieluńskiej hali WOSiR poprowadzona przez  Annę Głogowską i Tomasza Barańskiego, zawodowych tancerzy, gwiazdy programu telewizyjnego „Taniec z Gwiazdami”. W trakcie Gali zaprezentowało się 12 grup warsztatowych, wszystkie w przepięknych strojach i makijażach.

Pełne emocji wydarzenie w hali WOSiR pozwoliło niektórym rozwinąć swoje talenty, spełnić marzenia, przełamać uprzedzenia i bariery wiekowe oraz sprawnościowe. Galę uświetniły występy wspaniałych wokalistek, wychowanek Zofii Szpikowskiej.

Zadanie  sfinansowano ze środków uzyskanych od Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pod nazwą „Taniec łączy pokolenia”.

          

           

          

          

           

           

          

Zdjęcia:Ewa Misiak – Kocham Wieluń