Większe limity na renowację zabytków w województwie łódzkim

Zarząd województwa łódzkiego zwiększył o 1 milion limit na renowację zabytków w województwie łódzkim na rok 2021, tym samym podnosząc kwotę  wyasygnowaną na ten cel do 6 milionów złotych.

Zabytki , jak powiedział marszałek Grzegorz Schreiber, są dziedzictwem naszej kultury, a województwo łódzkie jest bogate nie tylko w te znane obiekty jak Pałac w Nieborowie, czy zamek w Oporowie.  Mamy  przepiękną małą architekturę zabytkową oraz wspaniałe kościoły, również te wiejskie.

O wsparcie może ubiegać się każdy posiadacz obiektu wpisanego do rejestru zabytków w województwie łódzkim. Maksymalna kwota, o którą można się starać, to 100 tys. zł.

Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na prace budowlane, remontowe, projektowe, na wykonanie ekspertyz technicznych  i konserwatorskich oraz przeprowadzenie badań konserwatorskich  i architektonicznych.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego może pokryć połowę planowanych wydatków na remont, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet całość wydatków.

Zarząd województwa  łódzkiego