Wernisaż wystawy malarskiej „Dwory polskie w akwareli Macieja Rydla. Na ratunek ginącego dziedzictwa narodowego”

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w dniu 9 maja gościł Macieja Rydla – dokumentalistę polskich dworów i historii ziemiaństwa; właściciela zbioru ikonografii polskich dworów (ok. 30 tys. fotografii), autora książek Jam dwór polski (1993, 1997), Oblicza polskiego dworu (współautor S. Markowski, 2004), Dwór- polska tożsamość (2014, 2018), Wiejskie dwory i pałace rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (2015, 2016), Bibliografia ziemiańska (2018), autora ponad 100 artykułów i odczytów na temat ziemiaństwa polskiego, organizatora 20 wystaw fotograficznych w Polsce, Brukseli (2004) i Jaszuanach na Litwie, malarza dokumentalistę tworzącego w technice akwareli, wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, emerytowanego pracownika dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie z Maciejem Rydlem to wernisaż wystawy malarskiej Dwory polskie w akwareli Macieja Rydla. Na ratunek ginącego dziedzictwa narodowego.  Utrwalone techniką akwareli wizerunki dworów można oglądać w oficynie Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie w okresie maj – lipiec 2023.  Akwarele prezentują zarówno dwory istniejące, jak i te, których próżno szukać w polskim krajobrazie (np. dwór w Czarnożyłach).

Wystawa w MWD w Ożarowie to wystawa dokumentacyjna złożona z 40 akwarel przedstawiających polskie dwory, autorstwa Macieja Rydla. Większość prezentowanych dworów już nie istnieje. Dwór – najbardziej polska forma architektoniczna – ginie! Koncepcja doboru obiektów uwzględnia przede wszystkim te dwory, które mają piękną, charakterystyczna zwłaszcza dla polskiego klasycyzmu architekturę. Wystawa pokazuje piękno autentyku, w naturalnym otoczeniu i obejmuje terytorium Polski z przed 1939 roku. Uwzględnia dwory związane ze znanymi postaciami z polskiej historii (np. Tadeusz Kościuszko, J. Piłsudski, M. Jałowiecki, W. Pilecki i inni).(…). W roku 1939, w ówczesnych granicach Polski było ok. 16000 dworów, dziś jest ich ok. 150 takich, które zachowały atmosferę i tradycje ziemiańskie, czyli niecały  1%. (Maciej Rydel)

Jednym z zachowanych dworów jest dwór w Ożarowie, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko, od 1981 roku Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dwór jest przykładem dworu alkierzowego. Zbudował go w 1757 roku Władysław Bartochowski herbu Rola. Od 1832 roku był własnością Bąkowskich, później aż do 1945 roku własnością rodziny Meske. W tradycyjnym wnętrzu mieszczą się: salon, jadalnia, buduar i alkowa, pokój myśliwski, gabinet, pokoik dziewczęcy. Dwór, zrewaloryzowany park i rekonstruowane inne budynki coraz bardziej nawiązują do tradycji centrum kulturalnego, jakim zawsze był dwór ziemiański.

Podczas wernisażu autor wygłosił prelekcję nt. malarzy polskich utrwalających wizerunki dworów i pałaców